Tags:
Forums: 

FireOneOne รับสมัคร Web Dev, Mobile Dev และ Designer

alt="FireOneOne"

DESCRIPTION

บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด เปิดทำการเมื่อปี 2009 จากบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ปัจจุบันเราคือที่ปรึกษาด้าน Business Transformation ที่เชี่ยวชาญด้าน Business, Design, Technology โดยใช้หลักการ Human-Centric ในการดำเนินงาน นั่นก็คือ เราเริ่มจากการตีโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าให้ชัดเจนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อทำความเข้าใจและหาเหตุผลที่แท้จริงในการปรับวิสัยทัศน์ให้พร้อมต่อการแข่งขันในยุคใหม่
ต่อมา เราทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป (Understanding) และใช้ทักษะด้านการออกแบบ ทั้ง UX และ UI เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา หลังจากนั้นเราจึงเลือกพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android หรือแม้แต่บนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าประสงค์มากที่สุด
สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาแบบเดิมๆคือเราเข้าใจบริบทสังคมและสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง คำแนะนำของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และสร้างคุณค่าที่มากกว่าตัวเลขให้กับธุรกิจ ลูกค้าของเราจึงเป็นผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลอยู่เสมอ
สิ่งที่ชาวไฟร์ วัน วัน มีร่วมกันคือ แรงผลักดันที่จะใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ที่ดีของมนุษย์ (Human Experience) ด้วยมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เราแก้ปัญหาและมักพบเจอโอกาสใหม่ๆในรายละเอียดที่มักถูกมองข้ามไป โดยที่ไม่ลืมว่าแท้จริงแล้ว เบื้องหลังเทคโนโลยี ก็คือ ความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์นั่นเอง

REQUIREMENTS

ที่ไฟร์ วัน วัน เราต้องการให้คนพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่าคนจะต้องเติบโตขึ้น ทำงานกับเราแล้วจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นหรือดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งเป็นอย่างน้อย เราเชื่อว่าทีมที่ดีไม่ได้หมายถึงทีมที่สมบูรณ์แบบ เต็มไปด้วยคนเก่งและเพียบพร้อมทุกอย่างที่จะทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ไฟร์ วัน วัน กำลังเติบโตขึ้น มีคนที่มีฝีมือหลากหลายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างคนต่างมีความคิดและมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน และเรากำลังสร้าง "ทีมที่ดี" ที่ทุกคนจะทำงานร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันได้ ... ถ้าอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราในงานด้าน Business Development , Designer (รับทั้ง UI , UX และ Researcher) รวมถึง Software Developers อีกหลายตำแหน่ง เราจึงพยายามที่จะไม่มี Gap เกิดขึ้นระหว่าง business developer, designer และ software developer ซึ่งเราต้องทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ, การยอมรับซึ่งกันและกันรวมถึงพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ไปด้วยกัน

alt="ฟ้าลั่น"

วันนี้เรากำลังได้มีโจทย์ที่ท้าทายใหม่หลายโจทย์
- แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกประเภท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ SmartHome ที่กำลังมาถึง
- แอปพลิเคชั่น และเครื่องมือ สำหรับโรงพยาบาลในอนาคต ที่ไม่มองเพียงแค่เรื่องการรักษาโรค และไม่ยึดติดกับภาพโรงพยาบาลในปัจจุบัน
- การยกระดับคนในกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน ให้มีทักษะความสามารถที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริง ด้วยการสร้าง community เพื่อช่วยกันพัฒนากันไปทั้งกลุ่ม
- ยังมีแอปพลิเคชั่น และเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญอีกหลายตัวที่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

เราจึงต้องการ Mobile Developers (แยกกันระหว่าง iOS และ Android), Web Developers (Front-end และ Back-end) ที่เข้าใจกระบวนการทำงานและพร้อมร่วมทีมกับเราในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็น่าจะพอรู้ตัวแล้วว่าคุณทำได้หรือเปล่า โดยที่เราจะ Offer เงินเดือนตามที่ต้องการภายใต้สัญญาการทำงานร่วมกัน 1 ปี (Full-time ครบปีมานั่งรีวิวกันว่าคุณยังอยากพัฒนาในด้านเฉพาะทางต่อไปอย่างไร หรือว่าอยากพัฒนาทักษะด้านอื่นเพิ่มเติม) พร้อมกับเงื่อนไขในการปฎิเสธสัญญาใหม่ให้คุณมีสิทธิ์ก่อนบริษัท ถ้าไม่พอใจในเงื่อนไขปีที่สองที่บริษัทเสนอให้ เราให้โอกาสสำหรับทุกการเรียนรู้

BENEFITS

  • ออฟฟิศของเราอยู่ที่ชั้น 9 เกษรทาวเวอร์ ราชประสงค์ เดินทางสะดวกอยู่ติด BTS ชิดลม
  • Premium Health Insurance ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีผ่านการทดลองงานแล้ว)
  • ได้สิทธิ์ Sabbatical leave หรือลาได้ไม่อั้น 30 วัน ไปไหนก็ได้ โดยรับเงินเดือนตามปกติและไม่นับรวมกับวันหยุดทั่วไป ในเมื่อเราอยากให้คนได้พัฒนาตัวเอง ดังนั้นเราก็ต้องสนับสนุนให้คนมีเวลาเพื่อท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์ หรือ
    จะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทำได้ในช่วงเวลา 30 วันนี้ (กรณีทำงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป)
  • ผลประโยชน์ที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเอง (สามเรื่องนี้เป็น Options ที่คุณสามารถเลือกได้ ถ้าไม่สนใจก็ไม่บังคับกัน)

บรรยากาศที่ออฟฟิศ
alt="office1"alt="office2"alt="office3"alt="office4"alt="office5"alt="office6"
- เรียนรู้ในด้านธุรกิจ Technology ที่จะเปลี่ยนโลกของลูกค้า ทั้งมุมมองฝั่งของธุรกิจและมุมผู้บริโภคทั่วไป
- เรียนรู้เทคนิคในการ Deal กับคน, การอ่านความต้องการของคนเพื่อ "เข้าใจเขา" เป็นอันดับแรก
- เรียนรู้การทำ Pitching ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด, หาข้อมูล, ทำ Keynote ให้น่าสนใจ และฝึกไปจนถึงขั้นการนำเสนอจริง

หากมีประสบการณ์การทำงานจริง 1 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

iOS Developer
Qualifications
- สามารถใช้ภาษา Swift เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้
- มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices, Do and Don’t ต่างๆ
- มีความรู้และเข้าใจใน UIKit, Auto Layout , Storyboard , View life cycle เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Version control เช่น Github หรือ Bitbucket ได้
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Software Architecture แบบ MVVM และ VIPER จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Libraries/Tools เช่น Alamofire, RxSwift , Cocoapod, Buddybuild จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจใน RESTful web service
- มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
สมัคร

Android Developer
- Can Develop Android Application using Java or Kotlin
- Understand Object-oriented programing
- Familiar with Android Framework (Activity,Fragment) and Android Support Library (RecyclerView)
- Git
- Retrofit
Optional
- Software Architecture Pattern (MVP,MVVM)
- Automated Test (Unit Test,UiTest)
- Reactive Programming (RxJava)
- Dependency Injection (Dagger2)
สมัคร

Web Devs (welcome Nodejs, JavaScript, Golang)
- เข้าใจและมีพื้นฐานการเขียนโค้ด รู้จัก design pattern อย่างน้อย 1 แบบ
- ในฝั่ง Frontend เคยใช้ Javascript Framework, CSS Framework และ Nodejs
- ในฝั่ง Backend เคยใช้ Database อย่างน้อย 1 ชนิด (Relational/Non-Relational) และมีความรู้ความเข้าใจในระดับใช้งานใน real world ได้
- Skills/ประสบการณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจเป็น Plus เช่น เคยพัฒนา blockchain app, apple watch app, apple TV app, smart home app เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษเป็นกรณีไป
สมัคร

Project Manager / Business Development
(สาย Tech หรือ Business)
- มีประสบการณ์การคุมงาน/ทีม/หัวหน้างาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และคิดว่าทำได้ดี
- ลักษณะงาน คุมทีม Tech / Business Research
- Ready to unlearn & relearn
สมัคร

UI Designer
- มีทักษะด้าน Graphic design หรือ visual communication design เราให้ความสำคัญกับเรื่อง Hierarchy, grid, layout และความ consistancy ของงานออกแบบ ซึ่งต้องดูไม่น่าเบื่อ
- สามารถออกแบบ Application/website และ Digital media ต่างๆ ได้หลากหลายและตรงกับเป้าหมายที่ทาง Business ได้จัดเตรียมไว้
- มีพื้นฐานและความเข้าใจเรื่อง UX (User experience design) หรือมี Sense of human interaction และที่สำคัญต้องสามารถนำมาต่อยอดสู่การออกแบบ UI (User Interface design) ให้สวยงามใช้งานง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด
- มีความสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบออกไอเดียใหม่ ๆ ไม่ปิดกั้นความคิด
- มีความเข้าใจและชื่นชอบการเรียนรู้ เรื่องดิจิตอลและเทคโนโลยี
- สามารถใช้งานโปรแกรม Sketch และโปรแกรมออกแบบพื้นฐาน เช่น Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ถนัดได้

เรายินดีต้อนรับคนที่มีความสามารถและชอบทำงานเป็นทีม ชอบการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ รักการทำงานที่ท้าทาย และพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน
** ผู้ที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **
สมัคร

Get latest news from Blognone
By: latesleeper
Android
on 17 May 2016 - 21:21 #912588

!!

By: jobs@fireoneone on 22 June 2016 - 20:56 #921152
jobs@fireoneone's picture

มีรับสมัคร Unity 3D Developer เพิ่มนะครับ

By: jobs@fireoneone on 19 August 2016 - 16:18 #933924
jobs@fireoneone's picture

มีรับสมัคร PHP, JAVA Developer เพิ่มนะครับ

By: jobs@fireoneone on 6 February 2017 - 13:20 #944292
jobs@fireoneone's picture

รับตำแหน่ง UI Designer เพิ่มนะครับ
ต้องการสายออกแบบโดยตรงนะครับ แนะนำกันเข้ามาได้เลย

By: hoverboy
iPhoneWindows PhoneSymbianWindows
on 11 October 2016 - 15:54 #946122
hoverboy's picture

น่าสนใจมากครับ

By: nevermore
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 9 March 2017 - 00:19 #974199
nevermore's picture

อยากสมัครมากเลย ติดอย่างเดียวคือไกลสำหรับผมมาก T_T

By: wasant
Windows
on 25 January 2018 - 06:21 #1030130 Reply to:974199

อยู่ในเมืองดีแต่ถ้าไปจากบ้านผมก็ไกลหน่อยและรถติดมาก

By: priyakorn.tang on 17 March 2017 - 09:40 #975559

ตำแหน่ง Web Devs รับเด็กจบใหม่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

By: jobs@fireoneone on 27 March 2017 - 11:12 #977182 Reply to:975559
jobs@fireoneone's picture

เรามองคนที่ฝีมือและความตั้งใจ อยากเรียนรู้ อยากพัฒนา, สิ่งที่ Fire One One ทำมาตลอดคือการพัฒนาคนครับ ลองส่ง resumé เข้ามาก่อนได้ครับ

By: Elmundo on 28 March 2017 - 15:29 #977356
Elmundo's picture

ตอนนี้ยังรับ UI Designer อยู่มั้ยครับ

By: jobs@fireoneone on 8 April 2017 - 09:25 #979061 Reply to:977356
jobs@fireoneone's picture

ลองส่ง resumé เข้ามาก่อนนะครับ

By: jameszasod on 16 June 2017 - 11:06 #993162
jameszasod's picture

.

By: zeing
iPhone
on 19 June 2017 - 23:48 #993527

Unity Devs
ไม่เคยใช้เลย แต่น่าตื่นเต้น อยากลองครับ

By: phakphumi
AndroidWindows
on 1 February 2018 - 15:29 #1031704

มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารบ้างไหมครับ