Tags:
Forums: 

alt="ReadyPlanet"

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปและการทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ

alt="ReadyPlanet Office"

Position (ตำแหน่งงาน)

(1) Software Developer (Angular, PHP, NodeJS) 3 Positions

Job Description :

- พัฒนาโปรแกรม web applications หรือ mobile applications
- พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
- สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer support
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications :

- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
- มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนา web applications หรือ mobile applications
- สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ Java ได้
- มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบ relational database และคำสั่ง SQL
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี

Extra qualifications :

- พัฒนาเว็บโดยใช้ HTML5 และ CSS3
- พัฒนาเว็บโดยใช้ jQuery หรือ AngularJS หรือ JavaScript frameworks อื่นๆ
- พัฒนา native mobile apps สำหรับ platform Android หรือ iOS หรือ Windows Phone
- พัฒนา mobile apps ด้วย PhoneGap หรือ Cordova หรือ Xamarin หรือ cross-platform frameworks อื่นๆ
- พัฒนาโปรแกรมใช้งาน Google API หรือ Facebook API
- พัฒนาโปรแกรมโดยยึดหลัก Design Patterns
- ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux

alt="ReadyPlanet"

(2) Senior Web Developer: (Hotel E-booking System)

Job Description :

- พัฒนา Interface สำหรับ เว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML5
- โปรแกรมตามแบบที่กำหนด ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐาน HTML / CSS
- ทำตัวอย่างหน้าเวปไซต์ สำหรับลูกค้า

Qualifications :

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงาน Web Developer 3 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เข้าใจในการทำงาน และ การเขียนโปรแกรม และ ติดตามเทคโนโลยีเสมอ
- เข้าใจในการเขียนภาษา Html5, CSS3Bootstrap, JavaScript (jQuery, jQuery UI, jQuery Plug-ins), TypeScript (Optional), Adobe Photoshop, PHP, MySQL

alt="ReadyPlanet"

(3) Programmer (Supervisor/Assistant Manager): (Hotel E-booking System)

Job Description :

- Develop Booking System (PMS).
- Develop Web Applications or Mobile Applications, as well as improve the system to meet the needs of customers.
- Analyze and design the system according to the assigned requirements.
- Work as assigned by the supervisor.

Qualifications :

- Male or Female, Thai Nationality.
- Aged not over 35 years.
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields
- 5 - 10 years experience in Programmer position , good skills of:

- MS Visual Studio C# ASP.NET Framework (Web Site & Web Application)
- PHP, HTML, CSS, Java Script, JQuery, Ajax, SEO
- Microsoft SQL Server (SQL command & Stored Procedure), MySql
- Web Service (JSON & XML)
- Mobile Application (Native App)
- Setup hosting (VMWare, SQL Server, IIS, Apache2 + nginx, etc) on Azure

- Experience in website development (e-Commerce & payment gateway & web service & network, reservation/booking engine) , will be an advantage.
- Competent computer skills (Azure, Windows Server 2016 or higher, MS SQL 2008 or higher, Microsoft Office, Hosting, Email Server, Linux).
- Creative and eager to learn the new technology.
- Excellent problem solving and analytical skill.
- Willing to work hard and able to work under pressure.
- Well organized with ability to meet deadline.
- Able to work independently and also good team-player.
- Good command in English.

alt="ReadyPlanet"

(4) Senior System Engineer/ Assistant Manager System Engineer 1 อัตรา

ReadyPlanet ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบ (System Engineering Assistant Manager)
แผนก System Engineering ของเรามีหน้าที่ในการดูแลระบบที่ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รวมถึงการดูแลระบบเครือข่ายและ IT ของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Job Description :

- ดูแลทีมงานฝ่ายวิศวกรรมระบบและเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
- ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบและออกแบบมาตรการป้องกัน

Qualifications :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านเทคนิคในแผนก IT, System Engineering, Network Infrastructure, หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการดูแลจัดการระบบ IT ที่มีความหลากหลาย (Multi-vendor, Linux, Windows, Mac, ฯลฯ)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำหรือมีประสบการณ์ในการบริหารทีมบุคลากรทางเทคนิค
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Linux, Windows, TCP/IP network, Enterprise storage, และ Information security อย่างลึกซึ้ง
- มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและ Deploy ซอฟต์แวร์
- มีทักษะในสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและเขียน
- มีความมุ่งมั้นที่พัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Extra qualifications :

1. (ถ้ามี) ประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระดับสูงในบริษัทหรือองค์กรด้านต่างๆ ต่อไปนี้
- วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
- อินเทอร์เน็ต, โทรคมนาคม
- ซอฟต์แวร์, บริการออนไลน์
- ระบบรักษาความปลอดภัย, Information Security
- สถาบันการเงิน
2. (ถ้ามี) ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Bourne Shell, Perl, Python, PHP, ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และสามารถอ่าน Source code ของโปรแกรมต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
3. (ถ้ามี) ผลงานทางวิชาการ (หรือโครงการที่ใช้งานจริง) ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้
- มีทักษะระดับสูงในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

---------

สมัครงานได้ที่ : hr@readyplanet.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
HR: เบอร์ตรง 02-016-6924, 087-673-9348
เบอร์กลาง 02-016-6789 ต่อ 1702, 1703
Home Page: job.readyplanet.com
Line ID: hrreadyplanet1
Page Facebook: HR ReadyPlanet
IG: hr_readyplanet

alt="ReadyPlanet Team"

Get latest news from Blognone
By: ReadyPlanet
Windows
on 27 June 2016 - 16:35 #922209
ReadyPlanet's picture

http://jobs.readyplanet.com/

By: ReadyPlanet
Windows
on 27 June 2016 - 17:06 #922218
ReadyPlanet's picture

https://www.facebook.com/groups/647718825333067/842584109179870/?notif_t=like&notif_id=1467021716675720

By: ReadyPlanet
Windows
on 28 June 2016 - 12:04 #922376
ReadyPlanet's picture

Ask for Information
02-016-6789 ต่อ 1706 or 087-673-9348

By: ReadyPlanet
Windows
on 28 June 2016 - 16:05 #922449
ReadyPlanet's picture

CV => hr@readyplanet.com

By: ReadyPlanet
Windows
on 30 June 2016 - 09:17 #922903
ReadyPlanet's picture

.

By: ReadyPlanet
Windows
on 12 July 2016 - 15:31 #925502
ReadyPlanet's picture

Ask for Information
02-016-6789 ต่อ 1706 or 087-673-9348 or http://jobs.readyplanet.com/

By: ReadyPlanet
Windows
on 14 July 2016 - 14:28 #926053
ReadyPlanet's picture

Ask for Information
02-016-6789 ต่อ 1706 or 087-673-9348 or http://jobs.readyplanet.com/
hr@readyplanet.com

By: ReadyPlanet
Windows
on 28 July 2016 - 09:48 #928599
ReadyPlanet's picture

...

By: ReadyPlanet
Windows
on 28 July 2016 - 09:50 #928600
ReadyPlanet's picture

http://jobs.readyplanet.com/

By: ReadyPlanet
Windows
on 3 February 2017 - 11:33 #968284
ReadyPlanet's picture

สนใจสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์)
Email: chatmanee@readyplanet.com
Tel.: 02-016-6789 ต่อ 1706, 087-673-9348

By: ReadyPlanet
Windows
on 15 February 2017 - 11:03 #970094
ReadyPlanet's picture

สนใจสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์)
Email: hr@readyplanet.com
Tel.: 02-016-6789 ต่อ 1706, 087-673-9348

By: ReadyPlanet
Windows
on 21 February 2017 - 14:37 #971107
ReadyPlanet's picture

สนใจสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์)
Email: hr@readyplanet.com
Tel.: 02-016-6789 ต่อ 1706, 087-673-9348

By: ReadyPlanet
Windows
on 28 September 2017 - 14:30 #1010219
ReadyPlanet's picture

สนใจสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์)
Email: hr@readyplanet.com
Tel.: 02-016-6789 ต่อ 1706, 087-673-9348

By: theeranuch on 9 January 2018 - 13:14 #1027574

ออฟฟิศน่าทำงานจังค่ะ

By: Penguinov
Windows
on 9 January 2018 - 22:11 #1027682

อายุเกิน 35 แต่ทำ PHP มา 10 ปี+ สมัครได้มั๊ยครับ?