Tags:

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ แม้จะมั่ว ๆ บ้างบางอย่าง

No Description

ช่วยกันโหวดช่วยกันแปลด้วยนะครับ 7% แล้ว

ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่สองแล้วครับ นำหลายภาษาแต่ก็ตามหลังหลายภาษาอยุ่เหมือนกัน

No Description

Get latest news from Blognone