Tags:
Forums: 

สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP) ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ต้องการรับสมัคร WEBMASTER ผู้รอบรู้ในทุกด้าน เพื่อร่วมพัฒนา website โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ด่วนมาก
โดยมีลักษณะงานเป็น projectไป และให้ผลตอบแทนสูง

ผู้ที่สนใจโปรดส่งประวัติการทำงาน พร้อมตัวอย่างผลงานมาที่ krit_k@ccp.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0 2564 7333 ต่อ 5523 เวลา 9.00น. - 17.30น.
หมดเขต 25 เมษายน 2551

Get latest news from Blognone
By: moniguna on 10 April 2008 - 21:52 #48153

รอบรู้ในทุกด้าน นี่คือด้านไหนบ้างหรือครับ? คือผมไม่แน่ใจว่าอย่างไหนเรียกว่าทุกด้านน่ะคับ

By: CCP on 11 April 2008 - 15:56 #48237

ลองส่งประวัติและผลงานที่ผ่านมา เข้ามาให้พิจารณาก่อนก็ได้ครับ
ถ้าคุณมีผลงานและประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจ ก็มีโอกาสมากครับ : )