Tags:
Node Thumbnail

ธนาคาร Chase ของสหรัฐอเมริกา (ใต้เครือ JP Morgan Chase) เปิดตัวระบบจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์พกพา Chase Pay โดยจับมือกับกลุ่ม MCX เจ้าของแพลตฟอร์ม CurrentC ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มร้านค้าปลีกในสหรัฐ

ลูกค้าของธนาคาร Chase ที่มีเกือบ 100 ล้านบัญชีจะได้ใช้งาน Chase Pay ช่วงกลางปี 2016

เทคโนโลยีของ Chase Pay จะต่างไปจาก Apple Pay หรือ Google Pay ตรงที่ใช้การสแกน QR code แทน NFC ข้อดีของระบบ QR คือรองรับสมาร์ทโฟนเกือบทุกรุ่น และฝั่งของร้านค้าแทบไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์คิดเงินเลย (Chase ยืนยันว่าระบบของตัวเองปลอดภัย ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้เทคโนโลยี token แบบเดียวกับ Apple Pay)

No Description

เครือข่ายของ Chase Pay ที่จับมือกับ MCX ยังกว้างขวาง รองรับร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงปั๊มน้ำมันทั่วสหรัฐอเมริกา จุดขายอีกประการหนึ่งคือคิดค่าธรรมเนียมต่ำกว่าบัตรเครดิตในปัจจุบันมาก แต่ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องราคาออกมา

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Chase Pay คือใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าของธนาคาร Chase เท่านั้น ถึงแม้จะรองรับสมาร์ทโฟนและร้านค้าทุกค่ายก็ตาม ต้องรอดูกันว่าธนาคารอื่นในสหรัฐจะตอบโต้ Cahse อย่างไร

ที่มา - Chase Pay, Re/code

Get latest news from Blognone