Tags:
Forums: 

ต้องการ Freelance ที่ชำนาญด้าน Flash Action Script ครับ
เป็น Simulation ที่มีการคำนวณเยอะ มีความละเอียดสูง
- ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา
- ถ้าทำงานดี ราคาไม่แพงเกินไป มีงานให้ทำอีกเยอะ
- มีที่พักใน กทม. เท่านั้น
- Freelance เต็มตัวจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษครับ

ส่งประวัติพร้อมผลงานมาที่ freelance@smartsystems.co.th นะครับ

Get latest news from Blognone