Tags:

มาอีกแล้วกับข่าวคราวเทคโนโลยีงานพิมพ์ 3 มิติ กับการใช้งานด้านการแพทย์ ไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างหลอดเลือดเทียม หรือสร้างเนื้อเยื่อตับเพื่อใช้กับงานวิจัยยาเท่านั้น วันนี้การพิมพ์ 3 มิติสามารถผลิตกระดูกเทียมด้วยวัสดุตั้งต้นจากกระดูกจริงที่ถูกนำมาป่น

ทีมวิจัยของ Southern Medical University ใน Guangzhou ประเทศจีนได้พัฒนาเทคนิคการสร้างกระดูกเทียมโดยอาศัยการผสมผงกระดูกของสัตว์ (มีการทดลองใช้กระดูกของแพะและกระต่าย) เข้ากับกาวชีวภาพ (ไม่ระบุรายละเอียดของสารที่ใช้) แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนกระดูกเทียมด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นเมื่อเทียบกับความพยายามที่มีมาก่อนหน้าในการใช้งานวัสดุเนื้อโลหะมาพิมพ์เป็นกระดูกเทียม เพราะการใช้วัสดุตั้งต้นจากผงกระดูกของจริงนั้นมีแนวโน้มว่าจะปลูกถ่ายในสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ได้สำเร็จมากกว่า

การพิมพ์กระดูกเทียมนี้จะทำการฉีดผงกระดูกที่มีขนาดเล็กราว 0.1 มิลลิเมตรลงไปทีละชั้นตามด้วยกาวประสาน จากนั้นก็พิมพ์ผงกระดูกลงไปอีกเรื่อยๆ กระบวนการนี้อาจต้องทำซ้ำนับพันรอบเพื่อให้ได้กระดูกเทียม 1 ชิ้น อย่างไรก็ตาม กระดูกเทียมที่สร้างขึ้นด้วยการพิมพ์นี้ยังมีความแข็งแรงน้อยกว่ากระดูกจริง นั่นจึงทำให้ในขณะนี้ทีมวิจัยสามารถพิมพ์กระดูกเทียมได้ในขนาดไม่เกิน 15 เซนติเมตรเท่านั้น เพราะเมื่อพิมพ์ชิ้นงานใหญ่กว่าข้อจำกัดดังกล่าวจะทำให้ชิ้นงานมีความเปราะบางต่างจากกระดูกจริงอย่างมีนัยจนไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นต่อไปของงานวิจัยนี้คือการเปรียบเทียบหาความเหมือนและต่างระหว่างกระดูกสัตว์ของจริง กับกระดูกที่ได้จากการพิมพ์ 3 มิติ และหวังว่าจะนำไปสู่ขั้นตอนการปลูกถ่ายกระดูกเทียมกับสิ่งมีชีวิตได้จริงในอีก 5-6 ปีข้างหน้า ซึ่งเป้าหมายในอนาคตของงานพัฒนาการพิมพ์กระดูกเทียมนี้ ก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการปลูกถ่ายกระดูกให้แก่ผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูกจากโรคมะเร็ง หรือได้รับบาดเจ็บจนกระดูกเดิมไม่สามารถใช้การได้

Southern Medical University ได้ศึกษาและปรับใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยจริงมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้การพิมพ์ 3 มิติ จำลองชิ้นส่วนอวัยวะของผู้ป่วยมะเร็งตับรายหนึ่ง โดยพิมพ์ตับ, เส้นเลือดแดงและดำ รวมถึงก้อนเนื้อมะเร็ง เพื่อวางแผนทำการผ่าตัด ยังผลให้การผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากผู้ป่วยประสบผลสำเร็จ โดยสามารถวางแผนจนลดปริมาณของตับที่ต้องทำการผ่าออกจากเดิมที่ประเมินไว้ราว 60% เหลือเพียง 42.8% เท่านั้น ยังไม่นับการทดลองพิมพ์เนื้อเยื่อส่วนตับและไตซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับทีมจากแคนาดา

ที่มา - 3Ders via SlashGear

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sariarty
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 19 July 2015 - 04:21 #828249
sariarty's picture

อวัยวะเทียมมีแล้ว กระดูกเทียมมีแล้ว

ขาดแค่AIเสมือนจริง

skynetiscoming


ข้าขอทรยศต่อคนทั้งโลก ดีกว่าให้ใครมาทรยศข้า

By: takz1977
iPhoneUbuntu
on 19 July 2015 - 04:32 #828250 Reply to:828249
takz1977's picture

หมายถึงแบบนี้หรือเปล่าครับ The new bionics that let us run, climb and dance

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 July 2015 - 07:54 #828260
panurat2000's picture

จากนั้นก็พิมพ์ผงกระดูกลงไปอีกเรื่อย

อีกเรื่อย => อีกเรื่อย ๆ

ต่างจากกระดูกจริงอย่างมีนัยยะ

นัยยะ => นัย

By: jane
AndroidUbuntu
on 19 July 2015 - 09:19 #828269
jane's picture

นึกภาพ sex toy ในอนาคต

By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 19 July 2015 - 09:46 #828276

ถ้าร่างกายไม่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไป มันอาจจะดึงโครโมโซมของสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองหรือเปล่านะ ต่อไปมนุษย์อาจมีหูยาวๆ เหมือนกระต่าย มีเขาแบบแกะ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 July 2015 - 13:07 #828326

ทำไมผมรู้สึกกลัวขึ้นเรื่อย ๆ นะ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!