Tags:
Forums: 

Salary: (not provided)
Full Time, Permanent
Middle level, 2 years’ experience
Bachelor’s degree
An online marketing agency with foreign management is looking for a talented graphic designer to join its graphic design department.
We are looking for someone with a positive and “can do” attitude to join us and work in a fun and creative working environment!

Position: Senior Graphic Designer

The role:
You will be responsible for producing modern and creative graphic designs for a variety of clients in Thailand and overseas. The ability to collaborate and understand client feedback is essential to the role.
• Graphic design for responsive websites – Design for desktops, tablets and mobiles.
• Graphic design for other online media such as logo and banner ads.
• Graphic design for offline media, including letterheads, signage and business cards.
• Working on design projects through from developing concept to final design.
• Communicating and collaborating with team members.

About you:
• You have high-quality graphic design skills, with a portfolio demonstrating your ability to create modern, clean, and creative designs
• Very experienced in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, with strong skills in typography, interactive/web design, conceptual, and communication design
• You are able to handle multiple projects while delivering work on time
• High level of attention to detail
• Minimum 2 years’ experience
• Thai national with intermediate level English skills (speaking and writing)

If you’d like to join us, email your resume to hr@upmedio.com

เงินเดือน : ไม่ระบุ
ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี

บริษัทบริการทำการตลาดออนไลน์ที่มีการบริหารงานสไตล์ต่างชาติ กำลังมองหากราฟฟิคดีไซน์เนอร์ที่มีพรสวรรค์เพื่อมาทำงานในส่วนงานกราฟฟิคดีไซน์ของเรา
หากคุณมีทัศนคติในแง่บวกว่า “ทุกอย่างเราทำได้ ” เรายินดีเปิดบ้านให้คุณเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราและทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและสร้างสรรค์!
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากราฟฟิคดีไซน์เนอร์

หน้าที่ : ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับลูกค้าทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ และพร้อมที่จะเข้าใจความต้องการหรือฟีดแบคที่ลูกค้าเสนอมาได้
- ออกแบบงานกราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ
- ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออนไลน์ที่จะใช้ในส่วนของเว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา
- ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออฟไลน์ที่จะใช้ในส่วนของนามบัตรบริษัท โบรชัวร์ หัวจดหมายของบริษัท
- รับผิดชอบงานโปรเจคในส่วนของกราฟฟิคตั้งแต่แรกจนปิดโปรเจค
- สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้
คุณสมบัติที่ต้องการ :
- มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟฟิคและตีโจทย์คอนเซ็ปของงานออกแบบกราฟฟิค (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)
- เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟฟิค ไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator รวมถึงทักษะด้าน typography, interactive/web design, conceptual, and communication design
- สามารถรับงานได้หลายงานและทำให้เสร็จภายในเวลาที่โปรเจคนั้นกำหนดได้
- ค่อนข้างมีความละเอียดในการผลิตงานกราฟฟิค
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิคไม่น้อยกว่าสองปี
- มีสัญชาติไทยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หากสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมแนะนำตัวเองและผลงานประสบการณ์งานออกแบบกราฟฟิคมาที่ hr@upmedio.com

Get latest news from Blognone