Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเดือนมีนาคมรัฐบาลโอบามาประกาศแนวทางให้เว็บของหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดต้องเป็น HTTPS ภายในสองปีโดยนำร่างแนวทางการอัพเกรดขึ้น GitHub เพื่อให้ประชาชนส่งข้อเสนอเข้ามา ตอนนี้ร่างทั้งหมดก็ลงถึงช่วงใช้งานจริง โดย Tony Scott CIO ของรัฐบาลกลางได้ลงนามเป็นบันทึกถึงผู้บริหารของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลางทั้งหมดให้เตรียมอัพเกรดไปใช้ HTTPS ภายในสิ้นปี 2016

หลักการของร่างประกาศนี้ไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อเดือนมีนาคมนัก เว็บรัฐบาลยังคงแบ่งออกเป็นสี่ระดับ ได้แก่ เว็บสร้างใหม่ต้องเป็น HTTPS เท่านั้น, เว็บเดิมที่มีข้อมูลส่วนตัวต้องให้ความสำคัญก่อน, เว็บที่เหลือจะมีเวลาถึง 31 ธันวาคม 2016, และยกเว้นให้กับเว็บในอินทราเน็ต

ที่มา - ThreatPost, The HTTP-Only Standard

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone