Tags:

Lawrence Lessig กรรมการครีเอทีฟคอมมอนส์ ได้เสนอร่างแก้ไขสัญญาอนุญาตฉบับทั่วไป (unport version) ใหม่เป็นรุ่น 3.01 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนครีเอทีฟคอมมอนส์ใน บล็อกของเขา

สาระสำคัญของการแก้ไขครั้งนี้ คือการแก้ไขสัญญาข้อ 4 (f) ซึ่งเป็นเรื่อง moral right เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงและวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมาก่อนหน้านี้แล้ว (ดูข่าวเก่ากรณี Flickr)

สรุปความคือ มีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้รับรองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (the Original Author) ให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งให้ผู้สร้างสรรค์สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขดัดแปลงงานต้นฉบับได้เท่าที่กฎหมายของแต่ละประเทศจะอนุญาตให้ทำได้ โดยการแก้ไขดัดแปลงนั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์

ข้อความเต็มที่เสนอให้มีการแก้ไขใหม่ ในรุ่น 3.01 ดูได้ ที่นี่ ถ้าใครสนใจที่จะไปติดตามหรือร่วมสนทนาด้วย ก็ไปที่นี่

ที่มา - ครีเอทีฟคอมมอนส์

Get latest news from Blognone

Comments

By: adamy
iPhoneAndroidBlackberryUbuntu
on 17 October 2007 - 23:40 #33647

ภาษาไทยของ CC3.01 จะแก้ใขประมาณช่วงไหนหรือครับ ?

:: Take minimum, Give Maximum ::

By: pichaip
In Love
on 23 October 2007 - 11:34 #33878
pichaip's picture

สำนักกฎหมายธรรมนิติกำลังร่วมกับโครงการครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทยจัดทำสัญญาอนุญาตหลักของ
ครีเอทีฟคอมมอนส์ตามกฎหมายไทย ดังนั้น สัญญาอนุญาตที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ จะใช้เนื้อหาตามรุ่น 3.01 ล่าสุด

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้เผยแพร่ ร่างสัญญาชุดแรกรวม 6 ฉบับเพื่อรับฟังความเห็นจากสาธารณชนไทย มีกำหนด 1 เดือนซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงร่างแรก เพื่อจัดทำร่างที่สอง ตามโครงการคาดว่าสัญญาอนุญาตจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมศกนี้ครับ (ถ้าไม่มีอุปสรรคแทรกซ้อน)