Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่าเกาหลีเหนือจัดการแบนการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในสถานทูตหลังจากต้องสงสัยว่าเป็นช่องทางให้ประชาชนนำไปใช้ ตามที่มีรายงานมาก่อนหน้า

ก่อนจะแบนการใช้งาน Wi-Fi ภายในสถานทูตครั้งนี้ ทางการเกาหลีเหนือเองเคยสั่งให้สถานทูตนั้นเข้ารหัส และใส่รหัสผ่านกับ Wi-Fi มาก่อน และยังลดความแรงของสัญญาณอีกด้วย แต่ก็ดูเหมือนจะไม่คลายความสงสัยจนนำไปสู่การแบนในที่สุด

เหตุการณ์ครั้งนี้คล้ายกับเมื่อครั้งที่เกาหลีเหนือแบนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากที่ช่วงแรกเปิดให้ใช้ และจะปิดเบอร์ทิ้งเมื่อนักท่องเที่ยวออกจากประเทศนั่นเอง

ที่มา - The Next Web

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 9 September 2014 - 14:27 #739837
panurat2000's picture

เหตุการณ์ครั้งคล้ายกับเมื่อครั้งที่เกาหลีเหนือแบนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ด

เหตุการณ์ครั้งคล้าย => เหตุการณ์ครั้งนี้คล้าย

By: jingjingmaple
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 9 September 2014 - 17:10 #739878

นึกแล้วว่าต้องมีข่าวนี้ตามมา ถ้าไม่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็อาจจะทำให้ทางการเกาหลีเหนือรู้ตัวช้ากว่านี้ (รึเปล่า?)