Tags:

ขอความช่วยเหลือเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยตอบแบบสอบถามครับ

แบบสอบถามนี้ใช้เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยในระดับปริญญาโท หลักสูตร Young-Executive MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการตอบ มีคำถามทั่วไป (ตอบง่ายๆ) 10 คำถาม และคำถามทัศนคติ (คิดนิดนึง) 40 คำถาม

หัวข้อ "ปัจจัยทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์"

http://goo.gl/PxBxve

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ

Get latest news from Blognone