Tags:

iOS มีแอพที่สามารถถ่ายวีดีโอไปพร้อมกับเล่นวีดีโอไหมครับ
แล้ววีดีโอที่ถ่ายอยู่นั้น สามารถ upload ไปเก็บที่ server ได้ด้วย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone