Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Wikipedia เพิ่งพิจารณาระงับบัญชีผู้ใช้จำนวนมากกว่า 250 บัญชี ภายหลังการสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบทความที่น่าสงสัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการรวมทั้งองค์กรต่างๆ อย่างไม่เป็นกลาง

Sue Gardner ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Wikimedia กล่าวผ่านบล็อกของมูลนิธิเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ดูเหมือนจะมีผู้ใช้หลายร้อยคนที่อาจจะรับเงินมาเพื่อสร้างและแก้ไขบทความโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออวยสินค้าและบริการรวมทั้งองค์กรบางแห่ง ซึ่งขัดกับนโยบายของ Wikipedia ที่มุ่งนำสร้างบทความเชิงสารานุกรมซึ่งต้องมีความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง

เรื่องราวอันชวนเคลือบแคลงน่าสงสัยนี้ ถูกขุดคุ้ยขึ้นโดย The Daily Dot และ Vice เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยสื่อข้างต้นได้เล่าถึงบริษัท Wiki-PR ผู้ทำธุรกิจรับจ้างสร้างบทความบน Wikipedia ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเคยเป็นลูกค้าของ Wiki-PR ระบุว่าเขาต้องจ่ายเงินราว 500-1,000 ดอลลาร์ สำหรับการสร้างบทความนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ และต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเดือนละ 50 ดอลลาร์ เพื่อเป็นค่าตรวจสอบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้รายอื่นให้กลับมาเป็นบทความดั้งเดิมตามที่ได้รับว่าจ้างให้จัดทำ ในขณะที่โฆษกของ Wiki-PR ได้ออกมาแก้ต่างว่าตนเป็นเพียงองค์กรด้านงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยปรับปรุง Wikipedia ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ภายหลังการพิจารณาแบนบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินเพื่อสร้างและแก้ไขบทความโดยมูลนิธิ Wikimedia ในครั้งนี้ Wiki-PR ได้ให้ความเห็นว่าทางมูลนิธินั้นบ้าจี้จนเกินไปกับเรื่องนี้

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 23 October 2013 - 10:49 #646058
panurat2000's picture

ภายหลังการสืบสวนเพื่อเกี่ยวกับการแก้ไขบทความที่น่าสงสัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

การสืบสวนเพื่อเกี่ยวกับการแก้ไข ?