Tags:
Forums: 

บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด รับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าร่วมทีมพัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์สัญชาติไทย Arcana Battle Card (ABC) และเกมออนไลน์อื่น ๆ ของทางบริษัท

Game Programmer จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C, C++, หรือ Java
 • มีประสบการณ์การใช้ SDK ทางด้าน Graphics เช่น DirectX, OpenGL, หรือ Graphics Engine เช่น Ogre
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรม และสามารถแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรม (Logic) ได้ดี
 • ความสามารถพิเศษ
  • ความรู้ความเข้าใจ 3D Math, Physics
  • มีประสบการณ์การเขียน 3DSMax plug-in / script
  • มีประสบการณ์พัฒนาเกม

ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณจุฬาลักษณ์ โทร. 0-2261-2277 ต่อ 5020 (9.00 - 18.00 น., จันทร์-ศุกร์) หรืออีเมล <chulaluk ที่ digicrafts ดอท com>

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันทีมงานรับผิดชอบพัฒนาเกมออนไลน์สัญชาติไทย Arcana Battle Card (ABC) และก็กำลังจะมีเกมออนไลน์อีกตัวที่เตรียมพัฒนาขึ้นมาด้วยกำลังคนไทย 100% เช่นกันครับ

Get latest news from Blognone