Tags:

ผมจะทำโปรแกรม โดยจะเอา NN มาคำนวณหาค่า stock price
ใน Matlab ต้องทำยังไงบ้าง

คือผมมี input ของ ปี 10,11 เพื่อจะเอามา train แล้วให้ predict ของปี 12
แบบ 1 step คือ คำนวณของวันถัดไป

พอมีโค๊ด หรือ คำแนะนำบ้างไหมครับควรทำอย่างไร
ตอนนี้ผมมี input แล้วแต่ยังไม่รู้จะเอาไปใส่ NNยังไงให้มัน train ครับ

Get latest news from Blognone
By: Shutchon on 16 January 2013 - 02:55 #529673
Shutchon's picture

ลองใช้ tool box ของมันก่อนไหมครับ น่าจะง่ายสุด
ลองศึกษาจาก
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/nnet/nnet_ug.pdf

By: torpedo on 16 January 2013 - 10:07 #529741

ผมใช้ ntstool พอจะเคยใช้ไหมครับ

By: luckybeat
iPhoneWindows
on 16 January 2013 - 10:52 #529768

ผมขอแนะนำอะไรนิดหน่อยนะครับ ในส่วนตัวแปรถ้าจะใส่ปีขอให้เช็คก่อนนะครับว่าปีมีผลต่อการขึ้นลงของผลลัพธ์

ปล.ถ้าเป็นค่าผลลัพธ์เป็นค่าต่ิอเนื่องเช่น 12 15 19 12 20 17 อะไรทำนองนี้จัดไปได้เลยครับ nn ทำได้
แต่ถ้าเป็นพวกค่าที่ออกมาแบบแนว ซื้อ ไม่ซื้อ เก็บไว้ ปล่้อยพรุ่งนี้ อะไรทำนองนี้ต้องนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนนะครับ มีอะไรก็ลองถามผมได้ครับ พอดีผมทำ nntool มาครับ

By: p-joy on 17 January 2013 - 14:50 #530323

stock price น่าจะมีแบบจำลองเป็นพลวัต (dynamic) นะครับ ลองศึกษาข้อมูลของแบบจำลองจำพวก NNARX ก่อน ซึ่งอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดในคู่มือของ nntool ในบทที่ว่าด้วยเรื่อง Dynamic networks ครับ

By: newstar
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 18 January 2013 - 15:47 #530729

ตอนผมทำโปรเจกต์ ป. โท เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ผมทำเรื่องนี้เหมือนกัน ใช้ Back propagation ในการพยากรณ์ราคาปิดในวันถัดไป input คือราคาปิด 1 ปีย้อนหลัง เขียนเป็นโปรแกรมด้วย VB ตอนนี้ไม่รู้โค้ดหายไปไหนแล้ว