Tags:

พอดีผมทำเว็บไซต์สมัครงานครับ สมาชิกสามารถเลือกประเภทงานหรือประเภทธุรกิจที่ตนเองสนใจได้ ระบบจะส่งข้อมุลให้ในทุกๆเช้าหากมีตำแหน่งงานตรงตามที่ สมาชิก ระบุไว้
คำถามคือ
ผมต้อง loop เช็คทุกคนว่าเงือนไขตรงกับอะไรแล้วนำไปตรวจสอบว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็ส่งตำแหน่งงานเข้าอีเมล์ ประมาณนี้ครับ
แต่ผมกลัวว่ามันจะช้าถ้าจะต้องมา loop เช็คแบบนี้พอจะมีวิธีอื่นๆแนะนำหรือปล่าวครับ หรือปกติเค้าทำกันแบบใหนครับ

Get latest news from Blognone
By: wichate
Android
on 21 May 2012 - 14:48 #422441

query หา user ที่ตรงกับข่าว แล้วส่งทีเดียวทุกคนไปเลย (เท่ากับว่าจำนวนครั้งของการส่ง email เท่ากับจำนวนกลุ่มของข่าว)