Tags:

ผมมีข้อมูลสองชุด ชุดละ 20 ตัว ต้องการจับคู่แบบสุ่มไม่ซ้ำดังนี้

ชุดที่หนึ่ง (ยึดชุดนี้เป็นหลัก)

A1 ถึง A20

ชุดที่สอง

B1 ถึง B20

มีการจับคู่ประมาณนี้

หาก A1 สุ่มจับคู่ได้ B12 แล้ว

A2 ถึง A20 จะไม่สามารถจับคู่กับ B12 ได้อีกแล้ว

ผมคิดเลขมั่วๆ แบบเบื้องต้น

ชุด A จะจับคู่แบบสุ่มได้ A ละ 5B

งงมั้ยครับ

ภาษาอะไรก็ได้ครับ วิธีคิดก็ได้ครับ
C#,Java,PHP,C,C++

Get latest news from Blognone
By: phutsa
AndroidSymbian
on 30 March 2012 - 23:10 #402263
phutsa's picture

import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
public class randomA1_A20 {

//String a[] = new String[20];
//String b[] = new String[20];
LinkedList<String> a = new LinkedList<String>();
LinkedList<String> b = new LinkedList<String>();
public randomA1_A20() {
  for (int i = 1; i <= 20; i++) {

// a[i-1] = "A"+i;
// b[i-1] = "B"+i;
a.add("A"+i);
b.add("B"+i);
}

  int random;
  ArrayList<String> keepA = new ArrayList<String>();
  ArrayList<String> keepB = new ArrayList<String>();
  int j=0;
  while(b.isEmpty()==false) {
    keepA.add(a.get(j));
    random = (int)(Math.random()*b.size())+0;

// System.out.println(random);
keepB.add(b.get(random));
b.remove(random);
j++;
}
// System.out.println(keepB.toString());
for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
System.out.println(keepA.get(i)+" = "+keepB.get(i));
}
}
public static void main(String[] args) {
new randomA1_A20();
}
}
/* output ประมาณนี้ครับ ไม่รู้จะใช่ไหม ลองทำเล่น ๆ ดูครับ
A1 = B11
A2 = B15
A3 = B4
A4 = B1
A5 = B9
A6 = B17
A7 = B19
A8 = B16
A9 = B2
A10 = B3
A11 = B6
A12 = B14
A13 = B20
A14 = B7
A15 = B8
A16 = B10
A17 = B13
A18 = B18
A19 = B12
A20 = B5
แนวคิด random ไมซ้ำของจาวานะครับ
1. การ random ตัวเลข แบบไม่ให้ซ้ำกัน คิดว่าหลายๆคนหากเขียนโปรแกรม random แบบนี้ จะใช้วิธี Loop ซ้อน (ซึ่งก็ใช้ได้อยู่ ) แต่นอกจากวิธีนี้แล้ว เราสามารถใช้ class ArrayList (package java.util) มาช่วยได้ ตัวอย่าง เช่น เราต้องการสร้าง int array ให้เก็บตัวเลข random แตกต่างกัน ตั้งแต่ 0 – 19 หลักการก็คือ
- สร้าง ArrayList object
- add data ลงไปใน ArrayList โดย add ตามลำดับ เช่น 0,1, 2, 3, … ตามจำนวน random ที่เราต้องการ ( 20 ตัว )
- สร้าง loop while ArrayList not empty โดยใน loop นี้ ทำการ random integer ค่าไม่เกิน 20 แล้ว get ค่าจาก ArrayList จาก index ที่ random ได้ นำค่าที่ get มาใส่ลงใน int array ที่สร้างไว้ พร้อมทั้ง remove index นั้นออกจาก ArrayList
- เท่านี้ก็จะได้ int array ที่เก็บค่า 0-19 ที่แตกต่างกัน
credit AJ. Prymania
*/

By: chatcharin
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 30 March 2012 - 23:13 #402265

class MyData{
public String name;
public MyData relation;
public setName(String name){
this.name = name;
}
public void setRelation(MyData re){
this.relation = re;
re.relation = this;
}
public boolean getStatus(){
return relation==null;
}
public void showRelation(){
System.out.println(this.name+" relation "+relation.name);
}
}

main method

Mydata A[] = new MyData[20];
Mydata B[] = new MyData[20];
for(int i=0;i<20;i++){
A[i].setName("A"+i);
B[i].setName("B"+i);
}
public int getRandom(){
int x = 0;
while(true){
x ++;
int i = (int) ( Math.random()*20)+1;
if(B[i].getStatus())
return i;
if(x > 1000) return 0;
}
}

for(int i=0;i<20;i++){
A[i].setRelation(B[getRandom()]);
A[i].showRelation();
}

คร่าวๆ นะครับ สดๆ เลย

By: nevermore
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 31 March 2012 - 02:48 #402338
nevermore's picture

โอ้ว ขอบคุณมากคร้าบบบบบ

By: neizod
ContributorTraineeIn Love
on 31 March 2012 - 11:22 #402398
neizod's picture

ง่ายๆ เลยก็สลับสมารชิกในตัวแปรชุด B ให้เรียบร้อยซะ แล้วค่อยเอา A มาจับคู่กับ B

{syntaxhighlighter class="brush: python"}
import random

A = list(range(1, 21))
B = list(range(1, 21))

random.shuffle(B)

for a, b in zip(A, B):
print('A = ', a, '& B = ', b)
{/syntaxhighlighter}

By: PiKO
ContributorAndroid
on 31 March 2012 - 23:45 #402655 Reply to:402398

ไม่ค่อยถนัด Python แต่ดู Code นี้แล้วก็รู้สึก Python มันสะดวกดีจัง :D


:: DigiKin8 ::

By: heart
ContributoriPhone
on 31 March 2012 - 22:19 #402611
heart's picture

การสุ่มแบบไม่ซ้ำนั้น ใช้หลักการง่ายๆก็ได้ เช่นเดียวกับการหยิบส้ม ออกจากกล่อง

หากส้มลูกที่ถูกสุ่มหยิบออกมาแล้ว เราจะไม่มีทางหยิบได้ลูกเดิมแน่นอน เพราะว่าในกล่อง คงไม่มีส้มลูกเดิม ถึง 2 ลูก
(ยกเว้นอีกลูกจะทะลุมาจากมิติคู่ขนาน)

ดังนั้นหากจะให้ array A และ B จับคู่กันโดยไม่ซ้ำ
เราก็สามารถสุ่ม A และ B อย่างละตัว และลบค่านั้นออกจาก array เดิมไป
แค่นี้ เราก็จะไม่มีทางสุ่มได้ค่าเดิมอีก เพราะใน array นั้นไม่มีค่าเดิมอีกต่อไปแล้ว

แนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ในแบบอื่นได้เช่น หากเราไม่ต้องการไปแก้ไข Array A และ B เราก็ยังสามารถสร้าง
Array อีกชุดหนึ่ง ซึ่งใช้บอกตำแหน่งที่จับคู่กัน เราก็จะแรนดอมได้เป็น ตำแหน่ง A และ B โดยที่ไม่ต้องแตะต้อง Array A,B เลยด้วยซ้ำ

แต่วิธีของคุณ neizod นี่เจ๋งกว่า เพราะแค่สลับก็พอ
ซึ่งหากว่าไม่อยากไปสลับ Array จริงก็ใช้ Array เลขลำดับแบบที่บอกก็ยังได้

By: Invisible Force
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 2 April 2012 - 15:51 #403192
Invisible Force's picture
B1 เลือกจับคู่กับชุด A ได้ 20 แบบ
B2 เลือกจับคู่กับชุด A ได้ 19 แบบ
B3 เลือกจับคู่กับชุด A ได้ 18 แบบ
.
.
.
B20 เลือกจับคู่กับชุด A ได้ 1 แบบ

ดังนั้นจำนวนแบบผลลัพธ์สุดท้ายในการสุ่มจำคู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ = 20*19*18*...*1 = 20! แบบ
By: nevermore
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 2 April 2012 - 17:12 #403223
nevermore's picture

มีปัญหาอีกแล้วครับ

คือ การแทนที่คำ ปกติเราใช้ str_replace ไม่ก็ preg_replace


$string_replace = array("<//a href='#'>PHP","<//em>PHP","<//u>PHP");
$string = "PHP and PHP and PHP";

ต้องการ Output มาเป็น

$string = "PHP and PHP and PHP";

แต่ที่ได้มามันเป็น

$string = "PHP and PHP and PHP";

คือมันแทนที่ทุกคำไปเลยอ่ะครับ

 • and นี่คือคำอื่นๆ นะครับ

เช่น

$string = "การสุ่มแบบไม่ซ้ำนั้น ใช้หลักการง่ายๆก็ได้ เช่นเดียวกับการหยิบส้ม ออกจากกล่อง

หากส้มลูกที่ถูกสุ่มหยิบออกมาแล้ว เราจะไม่มีทางหยิบได้ลูกเดิมแน่นอน เพราะว่าในกล่อง คงไม่มีส้มลูกเดิม ถึง 2 ลูก (ยกเว้นอีกลูกจะทะลุมาจากมิติคู่ขนาน)

ดังนั้นหากจะให้ array A และ B จับคู่กันโดยไม่ซ้ำ เราก็สามารถสุ่ม A และ B อย่างละตัว และลบค่านั้นออกจาก array เดิมไป แค่นี้ เราก็จะไม่มีทางสุ่มได้ค่าเดิมอีก เพราะใน array นั้นไม่มีค่าเดิมอีกต่อไปแล้ว

แนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ในแบบอื่นได้เช่น หากเราไม่ต้องการไปแก้ไข Array A และ B เราก็ยังสามารถสร้าง Array อีกชุดหนึ่ง ซึ่งใช้บอกตำแหน่งที่จับคู่กัน เราก็จะแรนดอมได้เป็น ตำแหน่ง A และ B โดยที่ไม่ต้องแตะต้อง Array A,B เลยด้วยซ้ำ

แต่วิธีของคุณ neizod นี่เจ๋งกว่า เพราะแค่สลับก็พอ ซึ่งหากว่าไม่อยากไปสลับ Array จริงก็ใช้ Array เลขลำดับแบบที่บอกก็ยังได้"


$string_replace = array("<//a href='#'>array ","<//em>array ","<//u>array ");

หาวิธียังไม่ได้เลย T_T

By: nevermore
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 2 April 2012 - 18:25 #403228 Reply to:403223
nevermore's picture

preg_replace_callback()

คือคำตอบหรือปล่าว ??????

อ่านแล้วยังงงๆ

http://www.php.net/manual/en/function.preg-replace-callback.php

EDIT : ได้แล้วครับ