Tags:

ขอสอบถามครับ สมมติข่าวที่เขียนมีการอัพเดท จะมีลักษณะการเขียนยังไงครับ เช่น

แก้ไข (เวลา/วันที่) หรือ ..

อัพเดท (เวลา/วันที่)

ควรทำในรูปแบบไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone