Tags:

ไม่น่าเชื่อเลยครับ เหตุการณ์ปฏิวัติ ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์ เกิดขึ้นในสังคมไทย

เนื่องจากในคืนวันที่ 19 กันยายน 2549 ข้อมูลเรื่องการปฏิวัติ และการนำรถถังเข้ามาในเมือง ยังไม่มีที่ไหนเอามาเผยแพร์ได้เลย เพราะสื่อทีวีก็โดนงดออกอากาศในทุกๆ ช่อง สื่อวิทยุและสื่ออื่นๆ ก็ถูกควบคุม ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์ข่าวหลาย ๆ แห่งก็ไม่สามารถเข้าได้ นี้จึงเป็นโอกาศของเว็บไซต์เล็กๆ และการสื่อสารทางออนไลน์ในช่องทางอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ในเวลานั้น

ในคืนนั้น ผมเจอคนเข้ามาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MSN Messenger เยอะมากเป็นประวัติการณ์ จากปกติ เวลา เทียงคืนจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะมีคนออนไลน์อยู่เท่าไร แต่อาจจะเป็นเพราะในคืนนั้น ทุกคนรู้แล้วว่าสื่อทุกสื่อถูกปิดกั้นหมด และเค้ารู้แล้วว่า "สื่อไหนที่เค้าจะสามารถหาข้อมูลได้" ซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตคือคำตอบ สำหรับเหตุการณ์ในคืนนั้น

ในช่วงเวลานั้น เกิดการจับกลุ่มรวมตัว เปิดห้อง Chat กันเป็นห้องใหญ่ๆ หลายๆ ห้องผ่านโปรแกรม Messenger กระจายตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยจับกลุ่มคุยในระหว่างกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยกัน และจะมีการพูดถึงเรืองที่เกิดขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในห้อง Chat ซึ่งใครได้ข้อมูลข่าวสารอะไรมา ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา ก็จะถูกกระจายผ่านลงไปในกลุ่มห้อง chat นั้น ๆและขยายตัวออกไปยั้งกลุ่มห้อง chat อื่นๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า ข่าวสารใหม่ที่เกิดขึ้น จะสามารถกระจายออกไปยังกลุ่มคนไทย ออนไลน์ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก โดยใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ทุกคนก็สามารถรับรู้ข่าวสารเดียวกันแล้ว

ดังนั้น ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ ใหญ่ๆ โดนปิดไป แต่ข้อมูลข่าวสาร ก็ยังคง หาทางกระจายตัวออกไปผ่านช่องทางอื่นๆ ในโลกของอินเทอร์เน็ต เป็นในรูปแบบของคลื่นใต้น้ำ ที่ไหลผ่านในกระแสของ Social Network Service (SNS) คือ จากเพื่อนหรือสังคมของตัวเองออนไลน์ ไปยังสังคมอื่นๆ ต่อๆไปเป็นลูกโซ่ ผ่าน Instant Messaging (MSN, Yahoo messenger), ผ่านทาง E-Mail หรือในหลักของการตลาดออนไลน์ เราเรียนรูปแบบการเกิดเหตุการณ์นี้ว่า Viral Marketing (การตลาดแบบไวรัส) แต่เหตุการณ์ที่เกิดนี้ เป็นการแบ่งปันข้อมูลแบบ Real Time ที่สามารถตอบสนองและโต้ตอบกันได้ทันที (Interative)

ซึ่งลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนที่ของข้อมูลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ลักษณะนี้ จะเป็นการไหลของข้อมูล (Information Flow) ที่มีความน่าสนใจ และเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆ ในโลกออนไลน์ แต่ข้อสังเกตุของผมคือ การบิดเบือนของข้อมูลต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้น จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆ เพราะหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่จริง หรือถูกบิดเบือน ส่งเข้าไปยังใน กระแสของการหิวกระหายของผู้ที่ต้องการบริโภคข้อมูลในโลกออนไลน์ ในขณะนั้นแล้วละก็ อาจจะส่งผลกระทบต่อ ความคิด หรือมุมมอง ความเข้าใจของผู้รับข้อมูลข่าว นั้นๆ ได้ทันที และทันใดนั้นมันจะเกิดการบอกต่อไปยัง คนหรือห้อง chat อื่นๆ โดยปราศจากการควบคุม และการไตร่ตรอง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบ หากข้อมูลเหล่านั้น สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้คนในสังคมได้

นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ และน่าให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นของ "การไหล" ของข้อมูลในลักษณะนี้ ดังนั้นการส่งต่อ หรือแจ้งข่าวสารต่อจากที่ๆ หนึ่งออกไปยังอีก ที่ๆ หนึ่ง ผู้ส่งข้อมูลควรจะต้องมีวิจารณะฐานในการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ว่าข่าวสารที่ได้มา มีความจริง หรือความถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ก่อนการนำข่าวสารนั้นๆ ส่งต่อออกไปยัง กลุ่มอื่นๆ ซึ่งบอกได้เลยครับว่า ในขณะนั้น คงเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะการพูดคุยทีเกิดขึ้น ในขณะนั้น จะเป็นการพูดคุยในระหว่างคนรู้จัก เพื่อนๆ ดังนั้นรูปแบบของการไตร่ตรอง หรือการกลั่นกรองในการรับข้อมูลมา จะลดต่ำลงอย่างมาก และจะรับข่าวสารเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ขาดการพิจารณา เพราะเรื่องที่เข้าไปจะถูกนำเข้าไป ถกเถียงกันในห้อง Chat ซึ่งอาจจะยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ข้อมูลดังกล่าว อาจจะถูกส่งต่อไปยัง กลุ่มอื่นๆ แล้ว

จากเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดการปิดกั้นข่าวสารเกิดขึ้นในคืนวันปฏิวัติ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นข้อที่พิสูจน์ให้เห็นการ รูปแบบการสื่อสาร การติดต่อ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนไทย ได้มีการสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ ในโลกออนไลน์ จากเดิมที่รับผ่านเว็บไซต์ (ซึ่งเป็นสื่อที่ เจ้าของเว็บเป็นคนส่งข้อมูลข่าวสารออกมา) กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างภายใน กลุ่มสังคมของกลุ่มคนๆ หนึ่งออกไปยังกลุ่มอื่นๆ อย่างรวดเร็ว โดยที่รูปแบบการสื่อสารในลักษณะนี้ อาจจะสร้างมุมมองและการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ของคนไทย อย่างที่ไม่อาจจะมีอะไรมาควบคุมได้เลย

ไม่รู้ว่าคิดยังไงกันบ้างกับเหตุการณ์นี้ กับอินเทอร์เน็ตเมืองไทย (ขอโทษด้วยนะครับบทความนี้ยาวไปหน่อย)

Get latest news from Blognone
By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 21 September 2006 - 18:22 #10053
thedesp's picture

เอาขึ้นหน้าหนึ่งดีไหมครับ ?

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 21 September 2006 - 18:58 #10055
lew's picture

ผมย้ายมาลงที่นี่เองครับ เพราะไม่ใช่บทความด้านเทคนิค ออกจะเป็นบทความให้ความเห็นกึ่งสังคมการเมือง เลยคิดว่าไว้ในนี้น่าจะเหมาะสมกว่า ------ LewCPE


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: loptar on 21 September 2006 - 21:03 #10056
loptar's picture

น่าสนใจมากครับ ปกติ ไม่ค่อยค่อยชอบใช้พวก instant messaging เท่าไหร่ แต่จากเหตุการณ์นี้ อาจต้องพิจารณาใหม่แล้ว :-)

By: airautumn on 22 September 2006 - 18:06 #10066

cnn.com

By: tr
Writer
on 22 September 2006 - 18:28 #10069
By: wanchana on 23 September 2006 - 02:15 #10084

คืนวันที่ 19 ในบางช่วง cnn.com โดน block ครับ (หรือผมเข้าไม่ได้เอง)

By: Arthuran
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 23 September 2006 - 20:19 #10095
Arthuran's picture

^ ^ คนเข้าพร้อมกันเยอะเกินมากกว่า มือถือก็ด้วยเหมือนกัน :D