Tags:
Forums: 

อะโดบี (Adobe) แนะนำโปรแกรม Student and Teacher Editions

เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือชั้นนำที่มอบส่วนลดถึง 90* เปอร์เซ็นต์

9 มกราคม 2555, กรุงเทพฯ – อะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรเต็ด (Adobe Systems Incorporated) ตอกย้ำคำมั่นสัญญาขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้ดิจิตอลและอีเลิร์นนิ่ง ด้วยโปรแกรมชุดซอฟต์แวร์ที่นำเสนอส่วนลดราคาพิเศษสุดสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย Adobe Student and Teacher Editions มอบส่วนลดถึง 90* เปอร์เซ็นต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ Adobe® Creative Suite® 5.5 Design Premium, Creative Suite5.5 Design Standard, Creative Suite 5.5 Web Premium and Adobe Acrobat® X Pro

รูปแบบและกระแสการใช้อุปกรณ์โมบิลิตี้ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก และนั่นรวมถึงระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนก็กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โครงการของรัฐบาล อาทิ “โครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียน” สำหรับนักเรียนประถมหนึ่ง เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเพื่อการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้ทันต่อความต้องการของโลกที่วันนี้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

“การแนะนำโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญด้านกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ดิจิตอลของอะโดบี” นางสาววิกกี้ สคิปป์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค อะโดบี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวและเสริมว่า “ประสบการณ์ของเราชี้ว่าเมื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ ดิจิตอล มีเดีย ซอฟต์แวร์ ในราคาที่เหมาะสม พวกเขาจะเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิตอลและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก นักศึกษาสามารถแสดงความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ อะโดบี ซอฟต์แวร์นำเสนอวิธีการที่เป็นเลิศสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่จะสร้างเว็บเพจ วิดีทัศน์และโมบาย คอนเทนท์ แอพพลิเคชั่นส์ รวมถึงอีพับบลิชชิ่ง คอนเทนท์—และช่วยให้พวกเขาสามารถผสานรวมกระบวนการสร้างสรรค์เหล่านี้เข้าสู่งานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและงานประจำอื่นๆ ด้วย”

นางสาวสกิปป์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิตอลให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ “ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนจัดขึ้นทุกปี อาทิ ไทยแลนด์ เกมส์โชว์ (Thailand Games Show) งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เกมส์ เฟสติวัล (Bangkok International Games Festival) และ ไทยแลนด์ แอนนิเมชั่น คอนเทสน์ (Thailand Animation Contest) ชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดขีดความสามารถแบบดิจิตอลและความเป็นเลิศในสภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที้เติบโตอย่างรวดเร็วมาก คณาจารย์และนักศึกษาต้องการเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมและใช่ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเสริมทักษะด้านดิจิตอลมีเดีย การที่อะโดบีนำเสนอซอตฟ์แวร์ระดับโลกของเราให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ด้วยการให้ส่วนลดอย่างสูงมากนี้ เพราะอะโดบีภาคภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนโครงการของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านดิจิตอลให้กับกลุ่มบุคลากรยุคใหม่” นางสาวสกิปป์กล่าวเสริม

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับโครงการชุดซอฟต์แวร์เพื่อนักศึกษาและคณาจารย์นี้ เป็นชุดเดียวกับที่นำเสนอขายให้กับภาคธุรกิจ และรวมชุดผลิตภัณฑ์ของอะโดบีต่างๆ ทั้งที่เป็นชุดผลิตภัณฑ์แบบเดี่ยว ครอบคลุมชุดออกแบบที่ขายดีที่สุดและซอฟต์แวร์ชุดพัฒนาที่ใช้ได้กับกระบวนการสร้างสรรค์เกือบทุกขั้นตอน

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ซื้อ

นักศึกษา คณาจารย์ สถาบันการศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe

www.adobe.com/go/education_entity_seasia

กำหนดราคาและการวางตลาด

นักศึกษา คณาจารย์ สถาบันการศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาสามารถซื้อโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editionsจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากอะโดบื บริษัท เอซอฟต์วัน จำกัด (A Soft1 Co., Ltd. ) (http://www.asoft1.com/adobe/ste/ ) และ บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (SPVI Co., Ltd. (http://www.spv.co.th .)

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions สำหรับประเทศไทย ประกอบด้วย:

Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium Student and Teacher Edition

Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard Student and Teacher Edition

Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium Student and Teacher Edition

Adobe Acrobat X Pro Student and Teacher Edition

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ซื้อโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions เชิญเยี่ยมชมที่ http://www.adobe.com/sea/education/eligibility-guide.html

*ส่วนลดที่นำเสนอจะลดจากราคาแนะนำของสินค้าขายปลีกสำหรับลูกค้าคอมเมอร์เชียล ผลิตภัณฑ์ของ Adobe เป็นลิขสิทธิ์ ไม่ได้ขายการเป็นเจ้าของ และเนื่องจากลิชสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ถูกกระจายไปในหลายช่องทาง Adobe ไม่สามารถและไม่ขอรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับส่วนลดหรือการตั้งราคาพิเศษใดๆ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Student and Teacher Editions จะเป็นผู้ตั้งราคาค่าลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้าเอง อาจจะมีการคิดภาษีท้องถิ่นและค่าขนส่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจจะมีผลต่อราคาที่เสนอขาย

Get latest news from Blognone
By: stevecane on 7 November 2020 - 14:28 #1184348

Education is the most important and powerful tool in this world. It's not about studying and only getting good marks. DumpsTool PCSAE Questions and Answers provides authentic IT Certification exams preparation material guaranteed to make you pass in the first attempt.