Tags:
Forums: 

เราคือผู้ให้บริการ Online Business Solution ภายใต้แบรนด์ SiamHostWeb.com และ Jewebengine.com โดยเน้นเทคโนโลยีด้าน Open Source ด้วย CMS joomla บริการหลักของทั่วไปคือ Web Hosting และ Web application และนอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ให้บริการ การค้นหาที่พัก ทั้งในระยะสั้น - ระยะยาว apartment.in.th จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีลูกค้าวางใจในบริการของเราจำนวนมาก เราจึงต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้

รับสมัครพนักงาน เว็บโปรแกรมเมอร์(Web Programmer) จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลงสถานที่ทำงาน : 367 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  จังหวัด กรุงเทพ 10250

รายละเอียดของงาน :

เขียน Web application โดยใช้ภาษา PHP / Ajax / CSS / MySQL ตามที่กำหนด สร้าง VDO Tutorial สำหรับสินค้าและบริการที่มี ดูแลเว็บไซต์ และแก้ไข script ตามที่กำหนด  ปรับแต่ง Web Template ของ CMS ต่างๆ ออกแบบ Design หน้าเวป, โลโก้ หรือ แบนเนอร์ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย     ทำงาน วัน จ-ส 9.00น-17.00น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้ computer และ Internet คล่องแคล่ว
 • สามารถเขียนโปรแกรม  HTML,CSS,JavaScript,AJAX,PHP,MySQL ที่ใช้ได้จริงๆ
 • สามารถทำ SEO และสร้าง Link Network ได้
 • มีบุคลิกอัธยาศัยดี ชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้และเข้าใจใน Database  Mysql และใช้ SQL Command ที่ใช้งานได้จริง
 • มีความรับผิดชอบสูง  ละเอียดรอบคอบ  สามารถทำงานตามที่มอบหมาย และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีความสามารถในการสร้าง extension ให้กับ CMS เหล่านี้ joomla, Wordpress หรือ Drupal จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (coordinator) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลงสถานที่ทำงาน : 367 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  จังหวัด กรุงเทพ 10250

รายละเอียดของงาน :

     ติดต่อประสานงานทาง โทรศัพท์,อีเมล์กับลูกค้า,อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์,ดูแลและจัดทำเอกสารของบริษัท และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน วัน จ-ส 9.00น-17.00น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้ computer และ Internet คล่องแคล่ว
 • มีความตั้งใจในการพัฒนาตัวเอง, ความคิดสร้างสรรดี
 • มีความรู้ด้าน Html และ CSS Style Sheet ที่ใช้งานได้จริง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript,ปริญญาบัตร)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
 • วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประวัติส่วนตัว (Resume)ผลงาน พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ

สนใจส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ อีเมล์ พร้อมแจ้งเงินเดือน ที่ต้องการ หรือติดต่อเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ กับ คุณนพดล367 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร 083-757-1515 info@siamhostweb.com แผนที่ http://g.co/maps/f5d73

Get latest news from Blognone