Tags:

โปรแกรมตั้งค่า Compiz สำหรับ Gnome ออกมาแล้วครับ ลองไปดูหน้าตากันได้ เขามีวิธีติดตั้งเพื่อใช้งานคู่กับ AIGLX ด้วยครับ คิดว่าที่จะอกกมาจริงใน Edgy คงเป็นตัวเดียวกันนี้ จากที่ตามข่าวมาใน Edgy จะมีให้เลือกใช้ทั้ง XGL และ AIGLX ซึ่งยังไงแล้วตัวจัดการ Compiz ก็คงใช้ตัวเดียวกัน

ลิงก์: ที่มา

Get latest news from Blognone