Tags:

SwingWT (Swing/AWT) เป็นจาวาไลบารี่ 100% ซึ่งตั้งใจจะให้เป็นเครื่องมือที่แจกฟรีของ Swing และ AWT มันไม่เหมือน Swing API ของ Sun เพราะมันขับเคลื่อนแบบ native ซึ่งเป็นเพื่อนใกล้ชิดกับ SWT (Standard Widget Toolkits) ของ IBM

SwingWT เสนอข้อได้เปรียบมากมาย อาทิ

 • เริ่มต้นโปรแกรมได้รวดเร็วกว่า
 • ใช้หน่วยความจำน้อยกว่า
 • เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งหลายที่ชื่นชอบ Swing API มากกว่า SWT API
 • โปรแกรมที่พัฒนาจาก Swing ที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสใหม่
 • นักออบแบบ User Interface สำหรับ Swing ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • นักพัฒนาที่ deploy ไปยัง *nix/Win32 สามารถคอมไพล์แบบ native ด้วย GCJ และสามารถแจกจ่ายได้โดยปราศจาก VM ผู้ผลิตลินุกซ์แต่ละรายควรบรรจุโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Java/Swing ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งไม่สามารถแจกจ่ายในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานได้
 • SWT components สามารถใช้ได้โดยตรงผ่าน API นี้ ซึ่งอนุญาตให้ใช้ผสมเข้าด้วยกันกับ Swing components (ทำ Eclipse plugins ด้วย Swing)
 • เป็นประโยชน์ต่อ platform ทั้งหมด เช่น font sub-pixel decimation for LCD monitors (ซึ่งไม่มีใน Swing) ผมไม่ค่อยมั่นใจว่า sub-pixel คืออะไร แต่เท่าที่ลองค้นดูจากเว็บ และเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่พัฒนาจาก SWT และ Swing คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการปรับความเข้มของสีสำหรับตัวอักษร ถ้าอยากรู้ว่าใน Swing มันเป็นอย่างไร ให้ดูได้จาก NetBeans โดยเราต้องไปแก้ค่าใน $NetBeans_Home/etc/netbeans.conf ให้เพิ่ม -J-Dswing.aatext=true ไปที่ netbeans_default_options = " ... " แล้วเปิด NetBeans ขึ้นมาใหม่ เราก็จะเห็นความเพี้ยนของสีบริเวณรอบ ๆ ตัวอักษร (ต้องทดลองใน LCD Monitor เท่านั้น จึงจะเห็นผล)
 • ใช้ Swing บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices)
 • เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้งสองค่าย โดยมี Swing components ใหม่ เช่น JClosableTabbedPane, JCoolBar, JTaskTrayItem เป็นต้น
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือที่แจกฟรีสำหรับ Swing API นี้ ในการแจกจ่ายใหม่และปรับปรุงแก้ไขร่างต้นฉบับใ้ห้สอดคล้องกับความต้องการของคุณเอง
 • เป็นเกราะป้องกันในการเปลี่ยนไปใช้ SWT APIs
 • เป็นเกราะป้องกันความแตกต่างระหว่าง SWT Platforms

GCJ สำหรับ Windows: http://www.thisiscool.com/gcc_mingw.htm SwingWT Home page: http://swingwt.sourceforge.net/

Get latest news from Blognone
By: deans4j on 22 May 2006 - 20:37 #6980

SwingWT ยังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าครับ? ผมเห็นว่าหน้าเว็บมันนิ่งไปนาน

By: Gmz
Windows PhoneAndroid
on 22 May 2006 - 22:49 #6981

ผมไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับ แต่คิดว่าที่มันไม่ขยับเพราะตอนนี้เขาเอา project นี้ไปพัฒนาใน mono แทนน่ะครับ http://weblog.ikvm.net/ ตัวอย่างล่าสุดเลยล่ะครับ แล้วก็นี่ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเหล่า project อื่นที่นำ SwingWT ไปพัฒนาต่อ คงคล้าย ๆ กับที่หลาย ๆ เจ้านำ OpenSSH ไปทำล่ะมั้งครับ