Tags:

ผมเคยสมัครสมาชิกเว็บหนึ่งคับ
แต่เค้าให้เลือกว่าสมัครแบบ facebook, twitter, gmail
แล้วก็จะได้เป็นสมาชิกเลย

คือผมอยากรู้ว่ามันคืออะไร เรียกว่าอะไร ทำงานยังไง น่ะคับ

Get latest news from Blognone