Tags:
Forums: 

รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
1) .NET Programmer
2) PHP Programmer
3) J2ME Programmer

 • เงินเดือนตามความสามารถ
 • Fulltime หรือ Contract
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • เริ่มงานได้ทันที หรือ โดยเร็วที่สุด
 • เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
 • ทำงาน จ-ส 8:30 - 17:00 ไม่มีตอกบัตร อาศัยความไว้วางใจกัน และความรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีม
 • ลักษณะการทำงานเป็นแบบพี่ ๆ น้อง ๆ สบาย ๆ การแต่งกายสุภาพ
 • บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความก้้าวหน้าในอาชีพการงาน มีการสนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานอยู่เสมอ
 • พิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและความรับผิดชอบ ไม่ขึ้นกับระยะเวลาทำงาน ไม่มีการเเมืองภายใน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ
 • จังหวัด นนทบุรี

วิธีการรับ สมัครงาน
ส่งประวัติการทำงานอันโชกโชนหรือผลงานสุดภาคภูมิใจมาที่
- Email : sitthi@thaismart.co.th

ติดต่อ : คุณสิทธิ เทียมเมฆา
99/30 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0894498687
http://www.thaismart.co.th

Get latest news from Blognone