Tags:
Topics: 

ข่าวใหญ่บนหน้า SlashDot วันนี้ครับ USAToday ลงพิมพ์บทความว่าโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันกำลังโดนแย่งงาน จากการทำ Offshore หรือส่งโปรแกรมไปพัฒนาในประเทศอื่น (เช่น อินเดีย) เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า และอีกพวกนึงคือพวกที่เข้าไปทำงานในสหรัฐด้วยวีซ่า H1-B ซึ่งเป็นวีซ่าแรงงานฝีมือและอยู่ในประเทศได้ถึงหกปี สาเหตุนั้นมาตั้งแต่การล่มสลายของฟองสบู่ดอตคอม ทำให้การจ้างงานลดลง

Get latest news from Blognone