Tags:

สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจ็คที่ใช้ hadoop อยู่ครับ โดยเซ็ตเป็นคลัสเตอร์ มี 1 มาสเตอร์ และ 3 สเลฟครับ linux OS ( Ubuntu ) Hadoop 0.20.0 แล้วเอาโปรแกรม wordcount ไปรันผลปรากฎว่าใช้เวลานานกว่ารันบนเครื่องเดียวเสียอีก เพราะผมคิดว่าตัวโปรแกรม wordcount นี้มันมี complexity ต่ำจึงทำให้รันบนเครื่องเดียวได้เร็วกว่าหลายๆเครื่อง จึงอยากทราบวิธีการเขียนโปรแกรมที่มี complexity สูงๆครับ เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรบกวนช่วยด้วยครับและตอนนี้ผมพยายามค้นหาคนที่ กำลังใช้ hadoop ในไทยอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นเลยถ้าหากพอทราบก็ช่วยแนะนำด้วยครับ.....ขอบคุณ ครับ

Get latest news from Blognone