Tags:
Forums: 

ด้วยความ ไม่ ยุติธรรมส่วนตัว ผมขอช่วยประกาศข่าวนี้ลงหน้าแรกนะครับ ว่า Richard M. Stallman จะมาบรรยายเมืองไทย!! - lew

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กระจายข้อมูลและเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา FlossEdBk (Free/Libre Open Source Solution for Education: Bangkok)

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เนื่องจากทางบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล โนเลจจ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ FlossEdBk (Free/Libre Open Source Solution for Education: Bangkok)ขึ้น ณ โรงเรียนนานาชาติ KIS เขตห้วยขวาง กทม. ในวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2552 และการบรรยายของแขกรับเชิญ คุณริชาร์ด สตอลแมน ในหัวข้อ "ทำไมโรงเรียนจึงควรใช้ซอฟท์แวร์เสรี" ณ สถานที่เดียวกัน ในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 19.30 น. ทางผู้จัดเห็นว่างานสัมมนานี็จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน จึงได้ส่งข้อมูลของงานในครั้งนี้มาให้ท่านได้พิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไปตาม ความเหมาะสม.

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล โนเลจจ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญในใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เราภูมิใจสนับสนุนการใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สในแวดวงการศึกษา และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าว ทางเราจึงจัดงานสัมมนา FlossEdBk (Free Open Source Solutions for Education: Bangkok) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงเรียนนานาชาติ KIS เขตห้วยขวาง

ซึ่งในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 19.30 น. ทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญ Mr. Richard M. Stallman ประธานมูลนิธิ Free Software, ผู้คิดค้น GPL (General Public License) อันเป็นแรงบันดาลใจของ Free & Open Source Software มาเป็นผู้กล่าวปราศรัยเรื่อง "Why Schools Should Use Free Software" (ทำไมโรงเรียนจึงควรใช้ซอฟท์แวร์เสรี) การบรรยายนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกินขอบเขตโลกของซอฟท์แวร์ แต่ยังมีความหมายสำคัญในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ในยุคที่เขตแดนของชาติต่างๆเริ่มเลือนลางและการเข้าร่วมตลาดโลกที่นำพาให้ชาติต้องเข้าสู่การแข่งขันด้วยมาตรฐานสากลอันนำมาซึ่งข้อถกเถียงใหม่ๆ เช่นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ และการตั้งราคาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางผู้จัดมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ซอฟท์แวร์ชนิด Free & Open Source สำหรับการบริหารการศึกษาและการสร้างเสริมระบบการเรียนการสอน ซอฟท์แวร์ชนิดนี้มีความแตกต่างจากซอฟท์แวร์ชนิด propietary ที่คนส่วนมากคุ้นเคยกันตรงที่

  1. ผู้ใช้งานมีเสรีภาพในการปรับปรุง เพิ่มเติม และดัดแปลงได้โดยอิสระ
  2. ผู้ใช้งานมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานของโปรแกรมในทุกระดับ
  3. ผู้ใช้งานมีเสรีภาพในการแจกจ่ายไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด
  4. ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ที่จะปกปิดหรือขัดขวางสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ทางคณะผู้จัดได้เล็งเห็นว่าซอฟท์แวร์ประเภทนี้มีความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในแวดวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะธรรมชาติของตัวซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ความเปิดกว้างทางด้านลิขสิทธิ์ การสัมมนาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่แนวคิดในการใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าฟังการบรรยายของ Mr. Richard M.Stallman
ค่าลงทะเบียน 250 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน 750 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าฟังการบรรยายของ Mr. Richard M.Stallman และร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ FlossEdBk
ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท สำหรับครู อาจารย์โรงเรียนไทย
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทสำหรับครู อาจารย์โรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเอกชน

เงินที่ได้จากค่าลงทะเบียนจะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางของ Mr. Richard M.Stallman เงินที่เหลือจะนำเข้าสู่การจัดตั้งมูลนิธิ Free & Open Source

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย

http://flossedbk.flossed.org
(Conference Web site) เว็บไซต์สำหรับการสัมมนา

http://flossedbk.flossed.org/about
(List of workshops) รายการเวิร์คชอป

http://flossedbk.flossed.org/registration
(Register for the Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

ขอแสดงความนับถือ

เดวิด บัคแนล

ผู้ก่อตั้ง Flossed.org
Tel: 02 980 9464

Get latest news from Blognone
By: azx
iPhoneWindows
on 21 October 2009 - 03:49 #132486
azx's picture

มีใครไปมั้งครับ

By: RattapoomK on 21 October 2009 - 12:42 #132590

ตอนนี้นักเรียนมัธยมเข้าฟรีนะครับ ส่วนนักศึกษาถ้ามากับอาจารย์ก็ฟรีเหมือนกัน

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 21 October 2009 - 23:27 #132766
KnightBaron's picture

ว่าจะไปเหมือนกันครับ ถ้าชวน @jittat ไปด้วยได้ก็ได้ไปฟรี ฮา (ว่าแต่เพื่อนๆ ไม่ค่อยสนใจกันเลยแฮะ)

By: jittat
Writer
on 21 October 2009 - 23:39 #132770 Reply to:132766

ไปแน่ งานนี้ไม่อยากพลาด

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 22 October 2009 - 13:00 #132857 Reply to:132770
KnightBaron's picture

งั้นอาจารย์ลงทะเบียนแบบพานักเรียนไปด้วยนะครับ จะได้ไปฟรีกันทั้งคู่ (แถมผมไม่ต้องออกค่ารถ เพราะตั้งใจจะติดรถอาจารย์ไป - -") ฮา

By: ABZee on 22 October 2009 - 04:45 #132801

อยากไปฟังตัวเป็นๆบ้าง เสียดาย

By: joecole on 22 October 2009 - 12:00 #132848

"และเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่า

คำว่่า "ฟรี" ของเรา หมายถึง "อิสรภาพ เสรีภาพ" ไม่ใช่ "ได้เปล่าๆ"

เราจึงขอเก็บเงินค่าฟังคนละ 3,000 บาท "

(ฮา)

By: p-joy on 22 October 2009 - 23:47 #133017 Reply to:132848

มันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้า RMS เหาะได้ แล้วเรียกเก็บเงินก็ไปอย่าง

By: bankkung
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 23 October 2009 - 02:58 #133068 Reply to:133017

ต้องให้ RMS ไปศึกษาธรรม

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 23 October 2009 - 00:47 #133039 Reply to:132848
lew's picture

ก็ถูกนะครับ เรื่องปรกติ ผมซื้อ support ของ RedHat ก็ไม่ได้เรียกว่าถูกนะ เทรนทีนึงก็หลายๆ หมื่นอยู่

ไม่แน่ใจว่าฮาตรงไหนอ่ะครับ?


lewcpe.com, @wasonliw

By: kowito2
Android
on 22 October 2009 - 12:02 #132850

จริงๆยังเป็นนักศึกษารามอยู่ ถ้าใฃ้สิทธินักศึกษาจะมึนไปใหมเนี่ย อยากไปใจจะขาดรอนๆ

By: oakyman
ContributorAndroid
on 22 October 2009 - 12:21 #132854

อยากไปเหมือนกันแฮะ
แต่ฟังอย่างเดียว 750 แหนะ ...