Tags:
Node Thumbnail

Astro เว็บเฟรมเวิร์คคู่แข่ง NextJS แต่เน้นเว็บโหลดเร็ว ออกเวอร์ชั่น 2.0 โดยเพิ่มฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น

  • Content Collection API: สำหรับการอ่านไฟล์ Markdown/MDX ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ภายในบ้าง เข่น หมวดหมู่ หรือ slug สามารถกำหนด schema ของข้อมูลแต่ละหมวดได้ว่าฟิลด์ต่างกันอย่างไร
  • Hybrid Rendering: สามารถผสมระหว่างหน้าแบบ static (SSG) และแบบเรนเดอร์ทุกครั้ง (SSR) เข้าด้วยกัน ทำให้หน้าที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อยยังมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  • หน้าจอ error ใหม่: แสดงข้อมูลชัดเจนขึ้น พร้อมปุ่ม Open in editor เปิดไฟล์ที่ทำให้เกิด error ได้ทันที
  • ปรับมาใช้เอนจิน Vite 4.0 ที่เพิ่งออกมาปลายปี 2022 โดยทีม Astro เองก็ส่งโค้ดเข้า Vite ด้วยชุดหนึ่ง

ทาง Astro ยังระบุว่าจะเปิดเผยแผนการพัฒนาลง GitHub ให้ชุมชนมองเห็นว่าทีมงานกำลังทำอะไร พร้อมกับแสดงตัวว่าเปิดกว้างให้ชุมชนเสนอไอเดียกันเข้ามาได้โดยไม่ต้องรอเขียนเอกสารจริงจัง

ที่มา - Astro

alt="Screenshot-2566-01-30-at-01-33-41.png"

Get latest news from Blognone