Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Netflix ประกาศเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานใหม่เรียกว่า Manage Access and Devices นั่นคือสามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ล็อกอินผ่านบัญชีของตนทั้งหมด โดยสามารถลงรายละเอียดได้ระดับใช้โปรไฟล์ใดในการรับชม

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสั่งล็อกเอาต์รายการอุปกรณ์ที่ต้องการนำออกไปได้ ซึ่ง Netflix บอกประโยชน์ว่าช่วยในกรณี เราอาจล็อกอินค้างในอุปกรณ์อื่นเช่น ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว หรือดูทีวีบ้านเพื่อน เป็นต้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งาน

เมนูดังกล่าวสามารถเรียกได้จาก Account Settings มีผลกับผู้ใช้งานทั่วโลกทั้งผ่านเว็บ และแอปบน iOS, Android

ทั้งนี้สามารถมองอีกมุมได้ว่าการแสดงข้อมูลอุปกรณ์ล็อกอิน ก็สามารถช่วยให้ Netflix จัดการเรื่องป้องกันคนหารบัญชีได้อีกขั้นหนึ่ง จากก่อนหน้านี้ทำฟีเจอร์ย้ายโปรไฟล์ออกมาแล้ว

ที่มา: Netflix

No Description

Get latest news from Blognone