Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Jam City บริษัทเกมมือถือจากสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งโดย Chris DeWolfe อดีตผู้ก่อตั้งและซีอีโอ MySpace (ปัจจุบันมี Netmarble บริษัทเกมจากเกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ประกาศปลดพนักงานออกราว 17% คิดเป็นประมาณ 150-200 คน ถือเป็นบริษัทไอทีรายล่าสุดที่ต้องปลดคนออก

เกมเด่นๆ ของ Jam City เป็นแนวแคชวลหรือเกมจากหนังดัง เช่น Cookie Jam, Disney Emoji Blitz, Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jurassic World Alive

โฆษกของ Jam City ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกม ทำให้บริษัทต้องปลดคนออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงานบางส่วนที่เกิดจากการซื้อกิจการช่วงก่อนหน้านี้

No Description

ที่มา - VentureBeat

Get latest news from Blognone