Tags:

อยากทราบว่าจะหา dictionary ของ ราชบัณฑิตยสถาน ที่เป็น Raw Data หรือ APIs ได้ที่ไหนครับ
ผมหาไม่เจอ หรือ เขาไม่มีครับ

Get latest news from Blognone
By: tontan
ContributorAndroidSymbianUbuntu
on 22 May 2022 - 01:33 #1249575
tontan's picture

ไม่มีแจกจ่ายเป็นสาธารณะครับ


บล็อก:wannaphong.com บล็อก Python 3

By: Alios
iPhoneAndroidWindows
on 22 May 2022 - 10:47 #1249589

ถ้าเป็นของ longdo น่าจะมี api ครับ เชื่อมโยงกับราชบัณฑิตยสภา

By: Suwithwat on 18 June 2022 - 18:24 #1252534

เมก้า เกม เติมเกมวันนี้รับโบนัส สล็อตทุกค่ายโปรโมชั่นก็คือค่ายเกมที่มากับการเล่นรูปแบบใหม่ของๆเล่นสล็อตเกมที่มากมายแบบที่แล้ว ได้จริง โปรโมชั่น แตกจริง Megaslotgame