Tags:
Forums: 

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษภายใต้แนวคิด “Cisco รักคุณ...รักษ์โลก” โดยนำสินค้าไอทีเครื่องเก่า ไม่จำกัดประเภท รุ่นสินค้าหรือยี่ห้อสินค้ามาแลกรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในกลุ่ม Cisco SMB รุ่นที่ร่วมรายการในราคาพิเศษ (ตัวอย่างสินค้าที่ร่วมรายการ 4 Bay Gigabit Network Storage System Chassis, 6-Line IP Telephone with 2-Port Switch, PoE and Display, Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet, Cisco 878 Security Bundle with Plus Feature Set, และอื่นๆ จำนวนมาก) ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าของซิสโก้ ตั้งแต่ระดับ Select Certified Partner ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น และสามารถดูรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.ciscothailand.com/edm/2009/20090518escrap_user.htm

โดยสินค้าที่นำมาแลก ซิสโก้จะนำมาสร้างประโยชน์แก่สังคม เช่น การบริจาคให้สถานศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน หรือในกรณีที่เป็นสินค้าชำรุดจะถูกส่งทำลายที่ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยผ่านกระบวนการปรับเสถียรก่อนฝังกลบซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

#

เกี่ยวกับซิสโก้ ซีสเต็มส์
ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านระบบเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://www.cisco.com หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของซิสโก้ได้ที่ http://newsroom.cisco.com สำหรับผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ในประเทศไทยได้รับการจัดหาโดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์

#

ซิสโก้ เครื่องหมายซิสโก้ และซิสโก้ ซิสเต็มส์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ และ/หรือบริษัทในเครือ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินย์ของบริษัทนั้นๆ การใช้คำว่าคู่ค้ามิได้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านคู่ค้าระหว่างซิสโก้และบริษัทอื่นๆ สำหรับเอกสารนี้เป็นข้อมูลสาธารณะของซิสโก้

Get latest news from Blognone