Tags:

ผมมีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน financial ครับ ไม่ต้องการรับทุนใดๆ แต่อยากหาองค์กรหรือบริษัทที่มีความสนใจที่จะนำไปพัฒนาเพื่อทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกๆท่านครับ ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone