Tags:

พอลองเปิดเข้า หมอพร้อม.com
เว็บนี้ของจริงหรือเปล่าครับ? เพราะผมลองเข้า แล้วลองกดคลิกที่ว่างๆ ในเพจ มันเด้งไปหน้าโฆษณาทั้งเว็บพนัน เว็บโป๊ เว็บขายของออนไลน์

Get latest news from Blognone
By: figgaro
ContributorAndroidWindows
on 23 June 2021 - 16:57 #1213554
figgaro's picture

คนทำน่าจะใช้ Null Theme ไม่ยอมเสียเงินจ่าย เลยติด malware มาด้วย


Texion Business Solutions

By: TW
AndroidWindows
on 24 June 2021 - 11:19 #1213647 Reply to:1213554

Ooch!!