Tags:

พอดีหาข้อมูลความแตกต่างกัน ระหว่าง 2 ตำแหน่งนี้พบว่า
PO
- ทำงานกับ Dev / App เป็นหลัก
- มีอำนาจตัดสินใจ backlog ทำไม่ทำ
PM
- ทำรอบด้าน Mkt research / Customer Research / Strategy

  • ฟังดูเหมือนงานจะแยกกันชัดเจนนะครับ แต่ติดอยู่ที่การที่ PM สามารถวางแผน Strategy ได้ แต่ไม่สามารถกำหนด Backlog ได้ มันจะทำงานได้ยังไง ?
  • จำเป็นต้องมีทั้ง 2 ตำแหน่งไหม ?
  • ใครใหญ่กว่ากัน ใครควรฟังใคร ?

พยายามหาข้อมูลในเนตก็ยังสับสนครับ ถามเพื่อนๆในวงการ ไม่มีใครตอบกันตรงสักคน บ้างก็ว่า PM ใหญ่เพราะคุม strategy บางก็ว่า PO เพราะกำหนด backlog ได้

Get latest news from Blognone
By: PolarBear
iPhoneUbuntu
on 25 August 2020 - 17:32 #1172887

สำหรับผม ระหว่างสองหน้าที่นี้ มีความเห็นแบบนี้ครับ
1. งานแยกกันชัดเจนครับ เพียงแต่อาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือแยกกันก็ได้
2. ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ๆ ครับ บริษัทใหญ่ ๆ ก็จะแยก
3. ในแง่ฟังใคร ขึ้นอยู่กับว่ากำลังทำอะไรครับ

เรามาแยกงานกันแบบนี้ โดยการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพ
ณ บริษัทลงทุนแห่งหนึ่ง
นาย ก เป็น Product Manager(fund manager) หน้าที่คือออก product
แต่โจทย์ของนาย ก นั้น Product เค้าคือ คือกองทุนครับ มีหน้าที่หากองทุนมาขาย หรือเลือกหุ้นมาอยู่ในกองทุนเพื่อขาย อยากขายทางไหนบ้าง กลุ่มลูกค้าหน้าตาเป็นยังไง รับความเสี่ยงได้แค่ไหน มีหน้าที่คิด Strategy ว่าจะขายตัวนี้ให้ใคร เน้นที่ตัว product

นาย ข เป็น PO แต่โจทย์นาย ข คือการเอากองทุนออกไปขายผ่านช่องทาง Mobile (เป็น 1 ใน 3 ช่องทางของบริษัท) ดังนั้นนาย ข จะเอา product ของ นาย ก มาเป็นส่วนนึงของงานเค้าครับ นาย ข มีหน้าที่ตัดสินใจและใหญ่สุดในงานที่เกี่ยวกับ Project (Product Backlog) เค้าครับ เช่น Backlog เรื่อง login Backlog Security Backlog เรื่องความสวยงาม PO บอก Dev Team ได้ครับ ว่าจะให้ลำดับความสำคัญกับอะไรก่อน Comment กันใน Sprint review

ถ้าแยกอย่างนี้จะเห็นว่า งานของทั้งสองคนแยกกันได้อย่างชัดเจนครับ สามารถให้ความเห็นเพิ่มได้นะครับ
PO ทำงานตัวเองให้เสร็จ แล้วเรียก PM และ Stakeholder คนอื่น ๆ เข้ามา review และ comment ในแต่ละ Sprint ครับ

แอบมาพิมพ์ระหว่างทำงาน อาจจะทำให้งง ๆ หน่อยนะครับ 555

By: PolarBear
iPhoneUbuntu
on 25 August 2020 - 17:44 #1172889

ถ้าบริษัท IT สองคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันได้ครับ IT แบบไหนล่ะครับ ^^