Tags:
Node Thumbnail

Will Roger ผู้ช่วยเลขาธิการกองทัพอากาศสหรัฐฯ โพส LinkedIn แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงซอฟต์แวร์บนเครื่องบินรบ B-21 ที่ปรับรูปแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นคอนเทนเนอร์ โดย Northrop Grumman ผู้พัฒนา B-21 เอง

โครงการนี้อยู่ภายในโครงการ DevStar ที่เป็นโครงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในกองทัพอากาศเพื่อลดเวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์จากเดิมที่ใช้เวลาหลายเดือนเนื่องจากต้องมีกระบวนการทดสอบความปลอดภัย, ความเหมาะสมต่อการบิน (airworthiness), และความเข้ากันได้กับระบอาวุธ โดย DevStar จะพยายามทดสอบขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น

B-21 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะประจำการได้ในปี 2025

ที่มา - The Register

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: ouoam
AndroidWindows
on 3 June 2020 - 15:38 #1161179

จากเดิมที่ใ้เวลาหลายเดือน

ใช้เวลา

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 3 June 2020 - 21:51 #1161224
TeamKiller's picture

เดี่ยวนี้ super computer บินได้ทั้งนั้น

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 5 June 2020 - 00:07 #1161348

เวลาทดสอบนี้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เปล่า 🤔


See you in the major league, Jack