Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Cisco เป็นบริษัทล่าสุดที่ประกาศเลื่อนงานอีเวนต์ออกไป โดยงานใหญ่ประจำปี Cisco Live! 2020 ที่ต้องเลื่อนมาเป็นงานออนไลน์จากปัจจัย COVID-19 ก็ต้องเลื่อนอีกรอบเนื่องจากปัญหาประท้วงในสหรัฐอเมริกา

Cisco ให้เหตุผลของการเลื่อนงานว่ามาจากสถานการณ์ยังไม่เหมาะ และยังไม่ประกาศว่าจะจัดงาน Cisco Live! 2020 เมื่อไร บอกเพียงว่าจะจัดภายในเดือนนี้

Chuck Robbins ซีอีโอของ Cisco บอกว่าการตัดสินใจเลื่อนงานเป็นสิ่งที่เหมาะสม เขาอยากให้พนักงาน พาร์ทเนอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาหยุดคิดถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

No Description

Get latest news from Blognone