Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

IBM ยืนยันข่าวการปลดพนักงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ระบุจำนวนแน่ชัด แต่สื่อบางราย เช่น Wall Street Journal และ Bloomberg รายงานว่าเป็นหลัก "หลายพันคน" โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน IBM มีพนักงานรวมทั้งโลกประมาณ 3.5 แสนคน โฆษกของ IBM ระบุว่าเป็นการปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับเนื้องาน ที่ทำเป็นปกติอยู่แล้ว เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และนอกจากเงินชดเชยตามปกติ บริษัทยังจะให้สิทธิประกันสุขภาพกับพนักงานที่ถูกปลดไปอีก 12 เดือน

การปลดพนักงานรอบนี้ถือเป็นครั้งแรกของซีอีโอคนใหม่ Arvind Krishna ที่เพิ่งมารับตำแหน่งในวันที่ 6 เมษายน

ที่มา - AP, Ars Technica, ภาพจาก IBM Facebook

No Description

Get latest news from Blognone