Tags:

ต้องการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทที่รับนักศึกษาสหกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดนนทบุรี โดยอิงจาก MRT สถานีบางซ่อนรัศมี 10 กิโลเมตร หรือ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด

ข้อมูลส่วนตัว
ลักษณะนิสัย: ข้อดี อยู่กับคอมพิวเตอร์ได้ทั้งวัน ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (รวมถึงภาษาการโปรแกรมใหม่ ๆ ด้วย) พร้อมรับการฝึกสอนในภาษาการโปรแกรมอื่น ๆ (หากบริษัทต้องการ) เรียนรู้ได้เร็ว ชอบสงสัยการทำงานของเทคโนโลยีนั้น ๆ ที่กำลังศึกษาจนถึงขั้นที่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าทำไมมันถึงทำงานได้แบบนี้ (หรือง่าย ๆ ก็คือ ชอบเข้าใจให้ถึงรากถึงโคนของโครงสร้างเทคโรโลยีนั้น ๆ แต่ไม่ชอบที่ต้องท่องจำและนำมาใช้โดยไม่รู้ความหมาย) ชอบใช้ Stackoverflow เป็นคัมภีร์ช่วยแก้ปัญหา ข้อเสีย ไม่เก่งคณิตศาสตร์ในเรื่อง Linear Algebra เบื่อง่าย (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) ทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน (ก็เพราะความเบื่อง่ายและความสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงความสงสัยจนทำให้เสียเวลามากในการค้นหาความรู้แบบลงลึก แต่ก็น่าจะปรับปรุงได้เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย) มีความรู้หลายด้านแต่ไม่เคยลงสนามจริง
GPAX: 3.08
ผลงาน: CryptoEZ - แอพพลิเคชั่นสำหรับดูราคาสกุลเงินแบบเข้ารหัส (Cryptocurrency) ยอดนิยมที่เทียบกับสกุลเงินไทยและดอลล่าห์สหรัฐ (ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android แต่ยังไม่ได้ Deploy เข้า Store ของทั้งสองระบบ)
ประกาศนียบัตร: การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในสาขา Software and Applications จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ภาษาการโปรแกรมที่ชำนาญ: Java, C#
ภาษาการโปรแกรมที่กำลังสนใจ: Python, JavaScript
Framework ที่เคยศึกษา: IONIC Framework
Framework ที่กำลังสนใจ: Node.js, React, Angular, Django
ฐานข้อมูล ที่เคยใช้งาน: Microsoft SQL Server
Software ที่ชอบใช้ในการพัฒนาผลงาน: Visual Studio Code
Version Control: Github (เพิ่งหัดใช้งานเป็นในระดับหนึ่ง)
Software ที่เคยใช้งานในการพัฒนาผลงาน: Visual Studio, Android Studio, Unity, Blender, Adobe Photoshop CC, Adobe Lightroom Classic CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe Illustrator CC

พร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2563

หากบริษัทใดพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นแล้วสนใจ ผมยินดีที่จะส่ง Resume ไปให้และพร้อมสัมภาษณ์และปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดครับ ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone
By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 18 May 2020 - 16:07 #1158796

ไปกลุ่มนี้

https://www.facebook.com/groups/647718825333067

By: Sn0wyFoXs on 19 May 2020 - 01:48 #1158867 Reply to:1158796
Sn0wyFoXs's picture

ขอบคุณมากครับ