Tags:
Node Thumbnail

โรคระบาด COVID-19 ทำคนตกงานหลักล้าน Coursera จึงเปิดให้องค์กรและคนตกงานเข้ามาสมัครเรียนฟรี เพื่อรีสกิล พัฒนาทักษะเตรียมให้พร้อมกับการหางานในอนาคต ประกอบด้วยหลักสูตรกว่า 3,800 หลักสูตร ใน 400 สาขาวิชาชีพ จากปกติมีค่าเรียนที่ราวปีละ 399 ดอลลาร์

คอร์สที่น่าสนใจมี Cloud Architecture with Google, Cloud Engineering with Google, SAS Programmer คอร์สสอนการเขียนเชิงธุรกิจ มีคอร์สสอนการจัดการสภาพจิตใจในช่วงโรคระบาดด้วย

สำหรับองค์กร, หน่วยงานรัฐที่จะพาพนักงานของตัวเองมาเข้าร่วมคอร์สเรียนฟรีต้องลงทะเบียนผ่าน Coursera ลงได้ถึงวันที่ 30 กันยายน และมีเวลาถึง 31 ธันวาคมในการเรียนให้จบหลักสูตร ทาง Coursera ยังบอกด้วยว่า องค์กรไม่แสวงหากำไร และ NGO ถ้าอยากสมัครเข้าร่วมก็ทำได้ จะพิจารณาเป็นกรณีไป

No Description
ภาพจาก Coursera

ที่มา - Gizmodo

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 27 April 2020 - 10:17 #1155916
panurat2000's picture

พัฒนาทักษะเตรีบมให้พร้อม

เตรีบม ?

หน่วยงานที่เป็ยองค์กร

เป็ย ?

By: akebin on 27 April 2020 - 10:19 #1155917
akebin's picture

เตรีบม --> เตรียม
เป็ย --> เป็น