Tags:

หลังจากมีรายงานข่าวเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” จำนวนมาก ทีเอชนิค ยืนยัน ไม่มีเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ชื่อโดเมน “.th” เนื่องจากปัจจุบันทีเอชนิคไม่เปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อภาษาไทยที่ลงท้ายด้วย “.th” และทีเอชนิคยังมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนอย่างละเอียด
ทีเอชนิค ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” และ “.ไทย” ชี้แจงกรณีมีการรายงานข่าวว่า มีเว็บไซต์ปลอมและเว็บไซต์เลียนแบบ เว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยมีการระบุถึงเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมน “.th” จำนวน 23 เว็บไซต์นั้น
ทีเอชนิค ในฐานะผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” และ “.ไทย” ยืนยันว่า ไม่เคยมีการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนลักษณะดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทีเอชนิคไม่เปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยที่ลงท้ายด้วย “.th” ข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง และขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ทีเอชนิคมีระบบการตรวจสอบผู้ขอจดชื่อโดเมนว่าตรงตามหมวดหมู่หรือไม่ รวมถึง ผู้ขอจดชื่อโดเมนต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้จดชื่อโดเมนได้
ปัจจุบัน ทีเอชนิค ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” และ “.ไทย” โดยการจดชื่อโดเมนภาษาไทยนั้น ต้องอยู่ภายใต้ “.ไทย” เท่านั้น ซึ่งสามารถแยกตามประเภทของหน่วยงานผู้ขอจดทะเบียนดังนี้
● .in.th คู่กับ .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)
● .ac.th คู่กับ .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
● .co.th คู่กับ .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
● .go.th คู่กับ .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
● .mi.th คู่กับ .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
● .or.th คู่กับ .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
● .net.th คู่กับ .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจดชื่อโดเมน “.th” และ “.ไทย” สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด โทร. 0 2105 4007 หรือ อีเมล staff@thnic.co.th, เจ้าหน้าที่@ทีเอชนิค.ไทย และ เว็บไซต์ thnic.co.th, ทีเอชนิค.ไทย

Get latest news from Blognone
By: Nuthatai42 on 29 March 2020 - 19:26 #1152861

good

By: jokerxsi on 30 March 2020 - 16:57 #1152972

อยากรู้ ถ้า Domain "ทิ้ง.com" โดยพิมพ์สลับกัน มันคือตัวเดียวกัน หรือคนละตัว
1. ท + ไม้โท + สระอิ + ง + .com
2. ท + สระอิ + ไม้โท + ง + .com
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 31 March 2020 - 16:17 #1153109 Reply to:1152972
mr_tawan's picture

สำหรับ OS ปัจจุบัน น่าจะเป็นคนละตัวครับ เพราะจะไม่แก้ลำดับการ input ให้

Windows เวอร์ชันเก่า ๆ อาจจะไม่รับ input ถ้าลำดับการพิมพ์ไม่ถูกต้อง แต่เหมือนตรงนี้จะเอาออกไปแล้วครับ

แต่มันจะเห็นชัด ๆ ว่าลำดับการพิมพ์ผิดครับ เพราะถ้าเราพิมพ์ไม้โทก่อน มันจะเป็น ท้ิง ไม่ใช่ ทิ้ง ครับ


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: MaylinZ
Contributor
on 8 April 2020 - 14:47 #1153876 Reply to:1152972

ถ้าพิมพ์สลับกัน ใน Mac OS หรือ Windows เวอร์ชั่นใหม่ๆ ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป จะแสดงผลแยกออกมาเป็นอีก 1 ตัวอักษรเลยครับ เพราะลำดับไม่ถูกต้อง แต่ยอมให้มีการพิมพ์ได้อยู่ แต่ถ้าเป็น Windows XP ลงไป มันจะพิมพ์ไม่ติดครับ และถ้าดูที่พิมพ์ได้ผ่าน Windows XP การแสดงผลสระ -้ -ิ ก็จะทับกันเลย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 9 April 2020 - 00:14 #1153923 Reply to:1153876
hisoft's picture

Windows 10 แสดงสระอิอยู่บนไม้โทครับไม่ได้แยก