Tags:
Forums: 

สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยนั้น ส่งผลให้ปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยสะสม และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ร่วมมือกัน เพื่อที่จะหยุดยั้งการระบาดนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับประชาชนรวมถึงมุ่งหวังให้เศรษฐกิจในประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวเร็วที่สุด

No Description

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รับมอบเครื่อง Tytocare จำนวน 200 ชุด จากโรงพยาบาลสมิติเวชและเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ นำโดย พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ และ นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวชและรพ.บีเอ็นเอช ขออาสาร่วมมือกับภาครัฐช่วยดูแลคนในประเทศ โดยเล็งเห็นว่าเครื่อง Tytocare นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ ซึ่งผู้แทนภาครัฐจะแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง บรรเทาความวิตกกังวลและลดการติดเชื้อโรคที่ระบาด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม ดังนี้

  1. ลดความเสี่ยงติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากการสัมผัสและตรวจรักษาผู้ป่วย หรือผู้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อในระยะใกล้
  2. ลดจำนวนบุคลากรที่ต้องสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อ ช่วยแก้ปัญหากรณีขาดแคลนบุคลากรในโรงพยาบาล
  3. ลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE (Personal Protection Equipment) เนื่องจากแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามอาการผู้ติดเชื้อได้โดยผ่านระบบออนไลน์
  4. ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางเข้าโรงพยาบาลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
  5. สามารถตรวจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรืออยู่ในระหว่างกักตัว

โดยคุณสมบัติของเครื่องนี้ สามารถตรวจวัดไข้ ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบที่ลำคอ ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล ตรวจการอักเสบ การติดเชื้อภายในหู วัดการเต้นของหัวใจ รวมถึง ดูการอักเสบของผื่นผิวหนังด้วย โดยสามารถถ่ายภาพและวีดีโอเก็บไว้ได้ เป็นตัวช่วยให้แพทย์สามารถรู้อาการของผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเรียลไทม์

เครื่อง Tytocare ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากแพทยสภาและแพทยสมาคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่อง Tytocare จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

Get latest news from Blognone