Tags:
Topics: 

เรื่องของการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานได้ง่าย คงเป็นประเด็นหนึ่งที่ร้อนที่สุดในตอนนี้ และเป็นประเด็นที่็ชาวแมคยังภูมิใจกับแอปเปิลตลอดมา ระยะหลังมานี้ฝั่งลินิกซ์เอง ก็มีความพยายามเปิดโปรเจคเพื่อสร้างหน้าจอของโปรแกรมต่างๆ ให้มีแนวทางการออกแบบร่วมกัน จะได้ออกแบบให้ไปในทางเดียวกัน และใช้งานได้ง่ายๆ

ล่าสุดทางโนเวลซึ่งซื้อลินิกซ์อย่าง SUSE ไปก็เปิดเผยถึงการทำวิจัยด้าน Usability นี้กันมาแล้ว โดยเปิดเผยวีดีโอทดสอบการใช้งานของคนจำนวนหนึ่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ซึ่งหากเราศึกษาวีดีโอเหล่านี้ และตรวจสอบถึงจุดที่ทำให้เกิดความสับสน ก็จะสามารถออกแบบโปรแกรมต่างๆ ให้ดีขึ้นได้

โนเวลระบุว่าโครงการวิจัยนี้จะมีการทำอย่างต่อเนื่อง และจะมีการแจกจ่ายวีดีโอจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา - BetterDesktop

Get latest news from Blognone