Tags:
Node Thumbnail

Google Cloud เปิดตัวบริการใหม่ Secret Manager บริการสำหรับเก็บ secret ต่าง ๆ ทั้ง credential สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, API key, ใบรับรอง และอื่น ๆ พร้อมระบบจัดการ secret ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่าเครื่องมือจัดการ secret ที่มีอยู่เดิมบน Google Cloud

ฟีเจอร์สำคัญของ Secret Manager มีหลายอย่าง คือมีระบบจัดการเวอร์ชันในตัว, กำหนดสิทธิ์ผ่าน Cloud IAM, รองรับการใช้ Cloud Audit Logging ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ด้านความปลอดภัยต่อได้ โดยข้อมูล secret จะส่งผ่านการเชื่อมต่อ TLS และเข้ารหัสด้วยกุญแจ AES-256-bit ในอนาคตจะรองรับระบบกุญแจเข้ารหัสแบบให้ผู้ใช้จัดการเอง

ตอนนี้ Secret Manager เปิดผู้ใช้ Google Cloud ใช้งานแบบเบต้าแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Secret Manager Quickstart

ที่มา - Google Cloud Blog, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone