Tags:
Node Thumbnail

ถ้าพูดถึงบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในแวดวงการเงิน Refinitiv ถือเป็นเบอร์ต้นๆ ในวงการ ซึ่งหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อ Reuters หรือ Thomson Reuters ซึ่งเป็นชื่อเก่าก่อนที่หน่วยธุรกิจที่พัฒนาโปรดักส์ด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงของ Thomson Reuters จะแยกตัวออกมาเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Refinitiv เมื่อปี 2018

ปัจจุบันออฟฟิศที่ประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 เป็นหนึ่งใน Technology Center หลักของ Refinitiv ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการจัดการ technology infrastructure ของ Refinitiv และพัฒนาแพลตฟอร์มการเงินที่ใช้งานในแวดวงการเงินทั่วโลก

แม้จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก Refinitiv ก็ไม่หยุดอยู่กับที่ พยายามปรับตัวไปตามกระแสเทคโนโลยีโลกตลอดเวลา และล่าสุดก็ได้นำ AI มาใช้อย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่สนในเทคโนโลยี AI มาร่วมงานเพื่อเสริมทีมงานตามพันธกิจใหม่ขององค์กร

No Description

รู้จัก Refinitiv บริษัทเทคโนโลยีการเงินการลงทุนและจัดการความเสี่ยงระดับโลก

หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ Refinitiv คือ Eikon แพลตฟอร์มสำหรับดูข้อมูลการเงิน เช่น ข้อมูลราคาซื้อขายหุ้น น้ำมัน ทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ ดัชนีทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงข่าวทั่วโลก ลูกค้าที่ใช้ Eikon สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์ ย้อนหลัง และข้อมูลเชิงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตลาดในอนาคต นอกจากนี้ Refinitiv ยังมีผลิตภัณฑ์ด้าน Trading อย่าง FXall และ FT สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการธนาคารและสถาบันการเงิน และ World Check ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ใช้งานโดยสถาบันการเงิน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

No Description

Refinitiv มีศูนย์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก และ Refinitiv ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน Technology Center หลัก ได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาและดูแลแพลตฟอร์มหลักๆ เกือบ 70% ของบริษัทซึ่งใช้งานโดยลูกค้าใน 190 ประเทศทั่วโลก

No Description

ตั้งทีมพัฒนาใหม่ในไทย นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล

จากประสบการณ์ของ Refinitiv ในประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมั่นใจในศักยภาพของนักพัฒนาไทย ทำให้หลังการรีแบรนด์เป็น Refinitiv บริษัทก็ได้เปิดทีม Technology ใหม่หลายทีมในไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management) ในประเทศไทย และมีเป้าหมายจะผลักดันให้ Refinitiv ประเทศไทยเป็น center หลักของบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence / Machine Learning ซึ่งจะช่วยลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เป็น unstructured data ให้เป็น structured data เพื่อใช้บนแพลตฟอร์ม World Check

ต้องอธิบายก่อนว่า World Check คือแพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงของ Refinitiv ที่ครอบคลุมอาชญากรรมทางการเงินแทบจะทุกประเภท เช่น การตรวจสอบประวัติบุคคลและองค์กร (Know Your Customer: KYC) การการป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การติดสินบน การคอร์รัปชั่น

โดยกระบวนการเดิมของ World Check จะใช้ "คน" คอยหาข้อมูลจากประกาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ประกาศของหน่วยงานภาครัฐ กรมตำรวจ ข่าวการเงิน การธนาคาร การเมือง ข่าวก่อการรายและการเลือกตั้ง ในหลากหลายภาษา เพื่อนำมาสร้างเป็นโปรไฟล์ของบุคคลหรือองค์กรสำหรับตรวจสอบประวัติและข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการที่กินแรงและสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก

Refinitiv ตั้งใจนำโมเดล Machine Learning มาทำงานแทนคนในกระบวนการนี้ทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวม จัดกลุ่มข้อมูล สร้างโปรไฟล์ ประเมินความเสี่ยงของแต่ละโปรไฟล์ ลดบทบาทของคนเหลือแค่ตรวจสอบและประเมินว่าควรรับรองโปรไฟล์ที่ Machine Learning สร้างขึ้นมาหรือไม่

No Description

นอกจากการใช้ AI แล้ว Refinitiv ยังมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนา Refinitiv Data Platform ที่จะทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลให้กับลูกค้าของ Refinitiv ได้ดียิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยี Cloud และ Big Data โดย Cloud Technology ที่ทีมเลือกใช้มีความหลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ Provider แค่บริษัทเดียว ทั้ง Amazon Web Services, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform นอกจากนั้นยังใช้ Big Data Technology ไม่ว่าจะเป็น Amazon EMR, Azure HD Insight, Google Big Query ในการจัดการข้อมูลก่อนส่งต่อให้ลูกค้า

No Description

ผลักดัน Innovation และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาทักษะพนักงาน

สวัสดิการที่โดดเด่นของ Refinitiv คือเปิดให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ โดยวางแนวทางให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายที่บริษัทจะมุ่งไป เช่น Cloud, AI / Machine Learning, Electron.JS นอกเหนือจากการสนับสนุนพนักงานให้เรียนและได้รับ Tech Certificate ต่างๆ บริษัทยังตั้ง Technology and Innovation Council ที่ดำเนินการโดยพนักงานเอง เพื่อจัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ และการนำความรู้เทคโนโลยี เช่น Cloud, AI/Machine Learning, Electron.JS มาใช้งานจริงผ่าน Innovation Project ต่างๆ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ผ่านการใช้งานจริง

No Description

No Description

การพัฒนาพนักงานที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ที่นี่มีโครงการ Job Shadow และ Mentoring Program ให้พนักงานเลือกไปทดลองทำงานกับฝ่ายหรือคนที่สนใจอยากไปเรียนรู้ด้วย หรือจะขอคนเก่งๆ ให้เป็นโค้ชพิเศษก็ได้ ซึ่งเป็นข้อดีจากการที่ Refinitiv เป็นบริษัทใหญ่ มีคนเก่งที่มีประสบการณ์พร้อมจะแชร์ความรู้หลายคนและมี Function งานในบริษัทที่หลากหลาย

แถมที่นี่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครงานภายใน หรือลองย้ายตำแหน่งงานไปทำในฝ่ายอื่น ๆ (Job Rotation) ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อให้ได้ค้นหาตัวเองเพิ่มเติม รวมถึงเปิดให้สมัครไปทำงานใน Refinitiv สาขาต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนไทยหลายคนที่ได้ไปทำงานใน Refinitiv สาขาต่างประเทศอย่าง อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ฮ่องกง

No Description

ในแง่การเติบโตในสายงาน บริษัทมีพื้นที่เติบโตหลายรูปแบบ คนที่ชอบการบริหารคนสามารถพัฒนาตัวเองไปในสายบริหาร (Management) ก้าวไปเป็นหัวหน้าทีมและจัดการดูแลพัฒนาลูกทีม ส่วนคนที่ไม่ได้อยากทำงานสายบริหาร ชอบทำงานในลักษณะปฏิบัติการ (Individual Contributor) อยากลงลึกด้านเทคโนโลยีเป็น specialist มากกว่า บริษัทก็มีสายงานให้เลือกเติบโตขึ้นไปในสายtechnologist ซึ่งสามารถเทียบเท่าฝ่ายบริหารได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองไปทำงานบริหารจัดการคน

No Description

ความประทับใจของพนักงานจากการทำงานที่ Refinitiv

No Description

แมน Development Manager

“ผมทำงานที่นี่มา 16 ปี ตั้งแต่เรียนจบเลยครับ เวลาคุยกับเพื่อนๆ นอกบริษัทมักจะตกใจว่าทำงานที่นี่นานจัง แต่จริงๆ อายุงานผมถือว่าปกติมากสำหรับที่ Refinitiv เพราะคนที่นี่อยู่กับบริษัทเฉลี่ยหลักสิบปีเลย ที่อยู่กันนานไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรือไม่มีที่อื่นจะไป หลายคนที่นี่มีความรู้และประสบการณ์สูงมากๆ แต่อยู่เพราะรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรใหม่ๆ ทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา การได้ทำงานพัฒนาแพลตฟอร์มระดับ Global-Scale ทำให้เราได้ทำงานที่ท้าทายและสนุก มีความสุขกับการอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง แถม Career Path ก็สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ ด้วย ผมเองก็เพิ่งขอสมัครเข้ามาทำในทีมที่ใช้ Cloud เป็นหลักซึ่งเป็น Technology ที่ผมสนใจ และทำให้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้งานที่อเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งสิ่งที่ได้ก็มีประโยชน์มากๆ ทั้งสำหรับทีมที่ไทยและตัวผมเอง”

No Description

นิว Development Manager

“ทำงานที่นี่มา 12 ปีครับ ชอบที่งานมีความท้าทายและได้เจอสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ได้อยู่กับที่แต่ได้พัฒนาตัวเองตลอด ตอนนี้อุตสาหกรรมการเงินก็กำลังโดน disrupt อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแพลตฟอร์มเก่า (legacy) ไปเป็นแพลตฟอร์มใหม่ ทำให้งานยิ่งมีความท้าทาย ตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ”

No Description

Technology Center ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การที่ Refinitiv ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Technology Center หลักของบริษัท ทำให้หลังจากแยกตัวออกมาเป็น Refinitiv ในปลายปี 2018 จนถึงปัจจุบัน Refinitiv ประเทศไทยก็ขยายทีม Technology เร็วมาก ทั้งเปิดทีม Product Development ใหม่ๆ รวมถึงขยายทีมเดิม โดยเฉพาะในปี 2019 รับพนักงานสาย Technology ไปแล้วกว่า 300 ตำแหน่ง และในปี 2020 ก็ตั้งเป้ารับเพิ่มอีกกว่า 200 ตำแหน่งโดยเฉพาะ Developer

ใครสนใจงานที่ได้ท้าทายและพัฒนาตัวเองจากการทำแพลตฟอร์มการเงินระดับโลก และได้ร่วมงานกับทีมงานทั้งในไทยและต่างประเทศสามารถดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ https://jobs.refinitiv.com หรือติดตามบรรยากาศและชีวิตการทำงานสนุกๆ ที่ Refinitiv ได้ที่เพจ Life at Refinitiv Thailand

No Description

No Description

Get latest news from Blognone