Tags:

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-Commerce ในไทยว่ามีกลยุทธ์ยังไงบ้าง ควรทำอะไรก่อน เริ่มจากตรงไหน
อยากแนะนำเว็บไซด์ที่สามารถเข้าไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ แนะนำเว็บนี้ E-Commerce
มีข้อมูลและข่าวเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ และทิศทางต่างๆมากมายเลยค่ะ

Get latest news from Blognone