Tags:
Node Thumbnail

ทุกวันนี้คนไทยจำนวน 2 ใน 3 ของประเทศใช้โซเชียลมีเดียอยู่และนั่นคือความรู้สึกนึกคิดปริมาณมหาศาล สิ่งที่เราทำก็คือ Wisesight ช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้น

Wisesight เป็นผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในประเทศไทย ที่นำข้อมูลบนโซเชียล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และปลดล็อคศักยภาพของข้อมูลดิบจนกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับแบรนด์และเอเจนซี่ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน Wisesight กำลังขยายทั้งในแง่บริการ รวมถึงขยายไปเปิดบริการยังประเทศเพื่อนบ้าน ใครที่สนใจทำงานเกี่ยวกับข้อมูล Wisesight อาจเป็นที่ที่คุณกำลังมองหาอยู่

No Description

กว่าจะมาเป็น “Wisesight”

Wisesight เกิดจากการรวมกันของบริษัท Thoth Zocial กับ Onebit Matter (OBVOC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Wisesight เพื่อรองรับการเติบโตขึ้นในทุกปีทั้งในด้านรายได้และส่วนแบ่งการตลาด พร้อมทั้งขยายตลาดก้าวเข้าสู่ผู้นำด้านโซเชียลใน APAC ซึ่งในตอนนี้ Wisesight ได้ออกไปตั้งสาขาที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้ว

No Description

โดยข้อมูลโซเชียลที่ Wisesight ดึงมาวิเคราะห์นั้นมาจากทุกแหล่งที่สำคัญๆ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pantip และเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ปัจจุบัน Wisesight มีข้อมูลดิบที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาจำนวนมหาศาล ในถัง Big Data และไม่เคยลบทิ้งเลย ทำให้ Wisesight มีจำนวนข้อมูลดิบมากที่สุดในประเทศไทย

No Description

เป้าหมายหลักของ Wisesight คือการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น เห็นเสียงตอบรับของสังคมมากขึ้น รับรู้การใช้สินค้าจริงมากขึ้น งานของ Wisesight จึงเทียบได้กับงานวิจัยด้านการตลาด (market research) แต่เหนือกว่าและแม่นยำกว่าการทำวิจัยตลาดแบบเดิมๆ เพราะเป็นการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่สำรวจโดยการสุ่ม อีกทั้งยังผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง Machine Learning ร่วมนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ เรียกว่าปิดจุดอ่อนของการวิจัยตลาดเดิมๆ ไปได้แทบทั้งหมด

โดยในปี 2019 Wisesight มีบริการทั้งหมด 6 บริการ ที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ข้อมูลโซเชียลดาต้า

 1. ZOCIAL EYE คือเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิจัยและนักวิเคราะห์สามารถเข้าถึงข้อมูลโซเชียลได้อย่างง่ายๆ
 2. WARROOM คือเครื่องมือที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนบนโลกโซเชียลได้อย่างทันท่วงที เพื่อการแก้ปัญหาและการปิดการขายได้ง่ายขึ้น
 3. RESEARCH คืองานวิจัยเชิงลึก ที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในทุกมุมมอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเอาไปวางกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที
 4. CONSULTING เป็นงานให้คำปรึกษาโดยจะทำงานกับลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกค้าให้สามารถทำงานกับข้อมูลโซเชียลได้อย่างดียิ่งขึ้น
 5. MONITORING เป็นงานบริการเฝ้าระวังข้อมูลบนโซเชียลตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจว่าจะไม่พลาดข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญบนโซเชียล
 6. COMMAND CENTER เป็นการแสดงผลข้อมูลโซเชียลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด

No Description

Thailand Zocial Awards งานประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Wisesight จัดขึ้นเพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย โดยมอบรางวัลให้กับแบรนด์และเอเจนซี่เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013

No Description

สถาปัตยกรรมทางเทคนิค

ในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ Wisesight ใช้ชุดพัฒนาระบบที่ทันสมัยที่สุดเท่า ที่เหมาะสมกับความต้องการทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็น React JS, Angular และ VueJS ส่วนระบบจัดการข้อมูล และประมวลผลเบื้องหลัง มีการผสมผสานกันทั้ง มีทั้ง PHP, NodeJS, Python, Go ทำงานร่วมกับส่วนงาน Machine Learning / Natural Language Processing /Data Analytics ใช้ Python เป็นหลัก โดยทั้งหมดทำงานอยู่บน Cloud ระดับโลกที่มีความปลอดภัยสูงสุด

No Description

กระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

ที่ Wisesight มีความเชื่อในวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตแบบเดียวกันมารวมตัวกัน ตามความเชื่อหลักขององค์กร (Core Value) 5 ข้อ คือ

 • Trust การทำธุรกิจต้องการความน่าเชื่อถือ และการจะทำให้ธุรกิจน่าเชื่อถือ พนักงานต้องเชื่อใจกันเองก่อน
 • Empowerment บริษัทจะเติบโตและพัฒนาได้ พนักงานต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน
 • Collaboration ความร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีม ร่วมมือรับผิดชอบเป้าหมายด้วยกันทั้งองค์กร
 • Growth การเติบโตของบริษัทต้องยั่งยืน
 • Pride บริษัทต้องทำให้พนักงานภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

การอยู่ร่วมกันของพนักงาน Wisesight จะไม่มีกฎอะไรมาก เพราะการมีกฎเกณฑ์มากๆ กฎจะกลายมาเป็นกรอบไม่ให้คนเดินออก สวนทางกับความเชื่อขององค์กรที่มองว่า ถ้าคนจะออกนอกกรอบด้วยความตั้งใจที่ดี เป้าหมายที่ดี ก็ควรจะออกนอกกรอบดีกว่า รวมถึงเชื่อว่าพนักงานมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบเพียงพอ

No Description

ความเชื่อนี้ทำให้การอยู่ร่วมกันของพนักงานจะอาศัยการตกลงร่วมกัน ให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกัน ช่วยให้พนักงานมี Trust, Empowerment และ Collaboration ระหว่างกันไปโดยปริยาย

โครงสร้างองค์กรของ Wisesight เป็นแบบราบ ไม่ซับซ้อน ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น หรือเสนอความคิดได้ มีเพื่อนร่วมทีมและหัวหน้างานคอยช่วยสนับสนุน โดยผู้บริหารมีหน้าที่สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมายและเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงาน ทำให้แผนการทำงานหรือความคิดเห็นต่างๆ จะมาจากพนักงานทุกคนที่พูดคุยประชุมกัน แล้วเสนอขึ้นไปเป็นหลัก ให้พนักงานได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของแผนงานหรือโปรเจ็คนั้นๆ อย่างแท้จริง

No Description

ด้วยการทำงานแบบ Agile ที่เอากระบวนการ Sprint/Scrum มาใช้ ทุก sprint จะมีการกลับมานั่งพูดคุยถึงการตัดสินใจทุกๆ การตัดสินใจที่ผ่านมา ไม่ว่าจะถูกหรือผิดด้วย

ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองอะไรใหม่ๆ นอกเหนือจากภาระงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว คล้ายกับการทำ hackathon ที่มีการประชุมไอเดีย ตั้งโจทย์และทดลองเสนอ (pitch) กับผู้บริหาร นำไปพูดคุยกับลูกค้า ถ้าผ่าน ลูกค้าเห็นด้วย ก็สามารถกลับมาเริ่มทำได้ทันที

ที่ผ่านมา Wisesight มีผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากโปรเจ็คทดลองลักษณะนี้ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจริงแล้วหลายตัว เช่น SOCIAL SEEING และ COMMAND CENTER เป็นการแสดงผลข้อมูลโซเชียลแบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด

No Description

สวัสดิการที่ปรับแต่งได้

นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แล้ว พนักงานสามารถปรับแต่งได้เองตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น ขอเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพ หรือ ขอเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพื่อการพักผ่อน หรือหากต้องการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นก็สามารถเลือกของบเข้าเรียนในคอร์สต่างๆ ได้

Wisesight ยังให้ความสำคัญกับ work-life integration เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต 1 ใน 3 ที่ออฟฟิศได้โดยหลอมรวมการทำงานกับการใช้ชีวิตในที่เดียวกัน จึงออกแบบออฟฟิศให้มีสัดส่วนของพื้นที่ทำงานต่อพื้นที่สำหรับใช้ชีวิต 60:40 เพื่อพนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจตามสไตล์ของตัวเอง ทั้ง แท็บเบียร์ โต๊ะปิงปอง กระสอบทราย บอร์ดเกม ที่เล่นดนตรี

No Description

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน ดังนั้นนอกเหนือจากการส่งพนักงานเข้าอบรมในคอร์สเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตั้งเป้าหมายที่ตัวเองอยากพัฒนาด้วย โดยสามารถนำมาพูดคุยปรึกษากับทีมผู้บริหารได้เพราะ Wisesightเชื่อว่าบริษัทที่เก่งขึ้นนั้นมาจากพนักงานที่เก่งขึ้นเท่านั้น

No Description

อยากได้พนักงานแบบไหน

ที่ Wisesight เรามองหาคนที่พร้อมจะแข่งขันกับตัวเองเพื่อพัฒนาให้เก่งกว่าเมื่อวาน กล้าท้าทายอุปสรรคต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ถ้าคุณพร้อมที่จะเชื่อว่าการทำงานร่วมกัน ต้องเข้าใจกัน เชื่อใจกัน และดูแลกัน

ในแง่ทักษะโปรแกรมมิ่งที่ต้องการคือ Python, Go, Node, React, Docker, Kubernetes และ Elasticsearch

No Description

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

No Description

คุณนัท ณัฐพร ยอดแก้ว
Development Team Lead

ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Wisesight ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ก่อตั้งบริษัท โดยคุณนิค พงศ์ระพี ที่เป็น CTO ที่ Wisesight ได้ชักชวนผมให้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันเพราะคุ้นเคยและเคยทำงานด้วยกันที่ Thomson Reuters มาก่อน

สาเหตุที่ผมตอบตกลงคุณนิคในวันนั้นเนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและความท้าทายในการมาช่วยสร้างทีม และส่วนตัวผมอยากได้ความมีอิสระในการทำงานมากกว่าการทำงานตามใบสั่งผมจึงตัดสินใจคว้าโอกาสในครั้งนี้

พอได้เข้ามาทำงานที่นี่ความประทับใจแรกเลยคือความเป็นผู้ใหญ่ของพนักงานที่นี่ “สภาพแวดล้อมการทำงานที่นี่ทุกคนมีความเชื่อใจกันสูงมาก ทุกคนต่างทำงานด้วยความเชื่อมั่น และเชื่อใจซึ่งกันและกัน (trust) ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน กับทีมบางทีมถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้ทำงานด้วยกันบ่อยๆ แต่เราเชื่อว่าเค้ากำลังทำอะไรที่สนับสนุนเราอยู่”

No Description

คุณตั้ง วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ
Product Owner

ที่ Wisesight เรามุ่งเน้นพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการทำงานแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เพียงแค่นำสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาปรับปรุงพัฒนาโพรดักส์เพียงอย่างเดียว แต่เรายังนำเอาข้อเสนอแนะจากคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นทีมนักวิเคราะห์หรือทีมนักพัฒนาของเรามาใช้ในการพัฒนาโพรดักส์ด้วยเหมือนกันทำให้หลายๆโพรดักส์ของเราที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียวยังมีมุมมองข้อเสนอแนะจากทีมงานที่เชี่ยวชาญอีกด้วย

“ถ้าคุณเป็นคนที่มีไอเดียหรือมีไอเดียที่จะทำให้ข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์คกลายมาเป็นโพรดักส์ดีๆ ให้ลูกค้าที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดครับ”

No Description

คุณอาร์ต อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
AI Research Engineering Manager

ก่อนที่ผมจะได้เข้ามาทำงานที่ Wisesight ผมทำงานด้าน AI Research ที่ประเทศเยอรมนีมาก่อน แล้วพอกลับมาที่ประเทศไทย ก็อยากที่จะสานต่องานด้าน AI Research ที่เคยทำที่เยอรมนี ซึ่งในประเทศไทยตอนนั้น ถ้าจะมองหางานด้าน AI Research ก็ต้องที่ Wisesight นี่แหละ

พอได้เริ่มทำงานที่นี่ โดยเฉพาะกับทีมนักพัฒนาซึ่งมีมุมมองและความคิดคล้ายๆ กัน ทำให้รู้สึกสบายใจทุกครั้งในการทำงานที่จะมีคนที่มีมุมมองและความเห็นไปในทางเดียวกันกับเรา ที่นี่เรานำเอาเรื่องที่มีการวิจัยพัฒนาแล้วมาปรับใช้ในธุรกิจจริงๆ ซึ่ง “ในการพัฒนานั้นเราไม่ได้ทำแค่ภาษาไทยภาษาเดียวเท่านั้น ทีมนักพัฒนาของเรายังต้องเข้าใจในวัฒนธรรม ภาษา และการใช้งานของผู้ใช้งานทั้งภูมิภาค มันจึงเป็นความสนุกและความท้าทายที่มีโจทย์ใหม่ๆ ให้ทำทุกวัน”

No Description

คุณต่อ พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
Data Research Manager

เดิมผมเคยอยู่บริษัท Digital Agency มาก่อนและเคยทำงานกับ Wisesight ในฐานะลูกค้าตั้งแต่ตอนยังเป็น Thoth Media ตอนที่ติดต่องานกันอยู่นั้นคนที่ติดต่องานด้วยค่อนข้างดีเลยคิดว่าที่นี่น่าสนใจ วัฒนธรรมองค์กรที่นี่น่าจะดีด้วย ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่

พอมาอยู่ที่ Wisesight ก็เจอความท้าทายที่แปลกใหม่จากเดิมที่เคยทำอยู่เลยครับ คือเมื่อก่อนงานสายวิเคราะห์ข้อมูล จะทำแต่ข้อมูลภายในบริษัทเป็นหลัก แต่พอมาที่นี่ได้เจอกับข้อมูลมากมายมหาศาลจากในโซเชียลมีเดีย ทำให้เป็นโจทย์ความท้าทายโจทย์แรกที่ผมได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาใหม่ๆจากที่ผมไม่เคยเจอ

แต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในการทำงานที่นี่นั้นคือวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ ที่นี่ไม่มีกำแพงทุกคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนงานซึ่งกันและกันทำให้ผมผ่านโจทย์ต่างๆมาได้ และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กับที่นี่คือเมื่อก่อนผมจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว แต่พอได้มาทำงานที่ Wisesight ผมได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองจากการได้นำเสนองานลูกค้าบ่อยๆ จนปัจจุบันนี้ผมได้มีโอกาสขึ้นพูดในเวทีสาธาณะต่างๆมากขึ้น “สำหรับผมคนที่เหมาะจะทำงานที่นี่จะต้องเป็นคนที่สนุกกับการเปลี่ยนแปลง สนุกกับการค้นหาอะไรใหม่ๆ เพราะโซเชียลมีเดียและข้อมูลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

No Description

คุณมะเหมี่ยว ณภัทชา จีระโชติกา
Sales Executive

มะเหมี่ยวทำงานสายไอทีมาก่อนที่จะมาเป็นเซลส์ที่ Wisesight ที่เลือกมาทำงานที่นี่เพราะต้องการพัฒนาทักษะของตัวเอง อยากขายงานเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมะเหมี่ยวกับ Wisesight ค่ะ

ที่ Wisesight มีโพรดักส์ใหม่ๆมาให้เรานำเสนอลูกค้าเรื่อยๆ เลยค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ต้องขายอะไรเดิมๆ ซ้ำ ๆ ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสได้ออกไปขายงานลูกค้า ได้นำเสนอโพรดักส์ให้ลูกค้า เรารู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ส่งต่อสิ่งดีๆ และได้ส่งต่อเครื่องมือดีๆ ให้ลูกค้า แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังทีมงานเราทำงานกันหนักมาก เนื่องจากว่าโซเชียลไม่มีวันหลับเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งต่องานที่มีคุณภาพไปถึงลูกค้านั้นเราพยายามกันเยอะ และ “ทุกๆ ครั้งที่มะเหมี่ยวเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เวลากลับมาออฟฟิศเหมือนได้ช่วยรักษาจิตใจตัวเองด้วยความสนุกของที่นี่ทำให้เรารู้สึกมีพลังในการทำงานขึ้นมาอีกครั้ง”

คนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานได้ที่ Blognone Jobs

Get latest news from Blognone