Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Amazon ประกาศทุ่มงบ 700 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาทักษะใหม่ให้พนักงานแสนคนภายในปี 2025 ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนทั้งสำนักงานใหญ่ ตามโกดังสินค้า และพนักงานร้านค้า

โดย 700 ล้านดอลลาร์คิดเป็นราคาต่อหัวเท่ากับ 7,000 ดอลลาร์ ครอบคลุมจำนวนพนักงาน 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมดใน Amazon สหรัฐฯ โดย Amazon ระบุตัวอย่างโครงการพัฒนาทักษะว่า คนงานในศูนย์การปฏิบัติงานอาจได้รับการฝึกอบรมใหม่ในฐานะช่างเทคนิคไอที แลพนักงานด้านอื่นที่ไม่ได้ใช้ทักษะไอทีก็อาจได้ฝึกทักษะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น และยังมีโปรแกรมพัฒนาทักาะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงอย่าง ทักษะพยาบาล ทักษะช่างอากาศยาน ด้วย

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาพร้อมกับข้อครหาว่า Amazon ใช้แรงงานหนักโดยเฉพาะกับพนักงานในโกดังที่ถูกกดดันเรื่องเวลาทำงานมาก การออกโครงการพัฒนาทักษะงานอาจช่วยทำให้สังคมรู้สึกว่าอย่างน้อย Amazon ก็ยังใส่ใจพนักงานอยู่

No Description
ภาพจาก Amazon

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: jarujit
ContributoriPhoneAndroid
on 12 July 2019 - 00:01 #1119874
jarujit's picture

ทักาะ -> ทักษะ

นึกว่าฝึกเพื่อเตรียมเอามาใช้งานหนักขึ้น..


:-)

By: Mediumrare
AndroidWindows
on 12 July 2019 - 18:40 #1119992 Reply to:1119874

ดอลลาร์ ไม่มีไม้เอกครับ

งงว่าในเนื้อข่าวก็เขียนถูก แล้วทำไมพาดหัวถึงเขียนผิด ...